Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Бавнo и плавно покачване в пазарните сесии. SOFIX – трайно над 400 пункта

| 0 comments

През кратката седмица след Великденските празници, в основата на дневните  обороти за пореден път лидер се оказа ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ-в ликвидация. Като цяло търговията бе с ниска активност, а водещият индекс SOFIX остана трайно на нива над 400 пункта и отчете 11 покачвания в последните 13 търговски сесии или ръст от 6,63%. И макар и на ниски обороти – пазарът плавно регистрира плахо покачване в пазарните сесии.

Във вторник оборотът на регулиран пазар на борсата надхвърли 1.44 млн. лв., като над 830 хил лв. от тях бяха от сделки с облигации, а индексите се разделиха в представянето си. SOFIX (+0.34% до 408.29 пункта) и BGTR30 (+0.62% до 297.56 пункта) отчетоха ръст за деня, докато BG40 (-0.12% до 137.88 пункта) и BGREIT (-0.62% до 85.20 пункта) записаха понижения.
Сред поскъпващите позиции за деня бяха Еврохолд България (+2.26% до 0.99 лв.), Първа Инвестиционна Банка (+1.29% до 1.88 лв.) и Монбат (+1.12% до 6.32 лв.). Ръст от 6.67% до 48лв. регистрира емисията на Албена АД, а при обем от 36 хил. лота обикновената емисия акции на Химимпорт записаха минимално понижение с цена от 1.46 лв. за брой. Понижения за деня отчетоха акциите на Кораборемонтен завод Одесос, които поевтиняха с близо 6% до 64 лв. за брой при изтъргувани 87 лота, както и тези на борсовия оператор, които поевтиняха с 1.43% до 2.75 лв. за брой. При дружествата със специална инвестиционна цел – с обем от близо 57 хил. акции на Адванс Терафонд емисията реализира спад с над 2% до 2.58 лв.
На извънрегулиран пазар беше регистрирана сделка за 2.5 млн. акции на Еврохолд България на единична цена от 0.62 лв. или общо за 1.55 млн. лв.

В сряда индексите затвърдиха представянето си от предходната сесия, приключвайки деня отново разнопосочно. Водещият индекс на БФБ–SOFIX, прибави 0,3% до 408,29 пункта, а BGTR30 се повиши с 0,6% до ниво 297,56. С дневни понижения бяха BG40 (-0,1% до 137,88) и BGREIT, който спадна с 0,6% до 85,20 пункта. Оборотът за деня възлезе на 3,375 млн. лв., формиран основно от сделки при ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-в ликвидация-2,778 млн.
С оборот над 100 хил.лв. за деня бяха само емисиите на Адванс Терафонд АДСИЦ (-2,1%) – 148 хил. и Момина крепост (-0,7%) – 142 хил. С най-висок ръст за сесията бяха книжата на Варна-плод (+6% до 230лв.), Синергон холдинг (+3,81% до 1,09лв.) и ЗД Евро инс АД (+3,45% до 0,90лв.), а с най-голямо понижение емисията на КРЗ Одесос (-5,88% до 64лв.), Енерго-Про Мрежи АД (4,14%  до 134,20лв) и Адванс Терафонд АДСИЦ (-2,12% ДО 2,58лв.). При ниски обеми емисията на Асенова крепост АД загуби 33,25% от капитализацията си, а сделки се сключиха при ниво 8,51 лева за лот.

Четвъртък бе денят, в който за последна сесия се търгуваха акциите на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ-в ликвидация (+1% до 2,52лв.) Oборотът на позицията бе за над 77 млн. лева, формиран в 45 сделки. По брой сделки за деня следваше ЦКБ АД, където при 25 сделки позицията отчете понижение от 0,86% до 0,92 лв., както и Софарма (+2,15% до 2,71лв.) и Биовет АД (-0,98% до 7,20лв.) с по 15 транзакции всяка. По оборот на второ място за деня бе Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ – 155 хил, а на трето Химимпорт АД с 51 хил (+0,62% до 1,47лв.).
При поскъпващите класацията оглави емисията на борсовия оператор БФБ-София (+3,64% до 2,85лв.), следвана от Софарма (+2,15% до2,71лв.) и Софарма Трейдинг (+1,86% до 2,19лв.), а при губещите  ОЦК (-9,68% до 0,14лв.), Доверие Обединен холдинг (-4,12% до 0,82лв.) и ПИБ (-3,88% до 1,81лв.).  Емисията на поименните компенсационни бонове регистрира покачване за деня от 2,17% до 0,47 лв. за бон. За индексите денят приключи преобладаващо с нарастване на стойностите, като единствено изключение направи BG40 (- 0,25% до 137,54). SOFIX, прибави 0,31% до 409,54 пункта, BGTR30 се повиши с 0,2% до ниво 298,15, а  BGREIT нарасна с +0,4% до 85,54 пункта.

Последният ден от работната седмица протече при ниска активност на борсата. Търговията бе спокойна и не предложи изненади за пазарните участници. За деня емисията с най-голям оборот бе ЦКБ-328 хил. (-0,87% до 0,91лв.), следвана от тази на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ – 140 хил. (0%). През сесията в 8 сделки емисията на Елпром ЗЕМ АД поскъпна с 40% до 3,50лв. Покачващи се бяха и акциите на Доверие Обединен холдинг (+3,07% до 0,84лв.), Медика АД (+2,17% до 2,35лв.) и Фонд за недвижими имоти България АД (+2,04% до 0,6лв.). Обикновената емисия акции на Химимпорт записа понижение от -2,04% до 1,44лв., а тази на Синергон холдинг АД се понижи с -1,01% до 1,08лв.  Индексите регистрираха минимални изменения, като единствен  BGREIT нарасна с +1,36% до 86,70 пункта, благодарение на ръста при Фонд за недвижими имоти България АД. BG40 остана без промяна, а SOFIX и BGTR30 записаха понижения с 0,24% и 0,17% съответно.

Късата работна седмица донесе на SOFIX покачване от 2,09% до ниво 408,55 пункта. От 15 компонента в него 13 отчетоха покачване в стойностите си, емисията на Стара планина Холд (-0,38%-2,59лв.) записа единствена понижение, а тази на Фонд за недвижими имоти България АД остана без промяна. Класацията на печелившите от компонентите бе оглавена от емисиите на Албена АД (+6,67%) 48лв., Зърнени Храни България АД (+6,08%) – 0,401 лв. и Еврохолд България АД (+3,13%)-0,99лв.

BG40 бе единственият сред индексите, който регистрира понижение от 1,11%, за четирите сесии и приключи при ниво 137,54. От 40 компонента в индекса по 24 отчетоха покачване, 11 регистрираха понижение, а 5 останаха без промяна. Топ 3 на покачващите бяха Синергон Холдинг АД (+9,88%)-1,709лв., Албена АД (+6,67%) 48лв. и Зърнени Храни България АД (+6,08%) – 0,401 лв., а с най-голяма загуба Оловно цинков комплекс АД-Кърджали (-36,36%)-0,14лв, Холдинг Пътища АД- (-26,32%)-0,14лв., и Спарки Елтос АД (-10,08%)-0,464лв.

BGTR30 нарасна с 1,77% за седмицата, завършвайки при ниво 297,65 пункта. От 30 дружества в структурата му, 19 регистрираха седмично покачване, 3 понижение, а 8 останаха без промяна. С най-голямо седмично покачване бяха емисиите на Синергон Холдинг АД (+9,88%)-1,709лв., Албена АД (+6,67%) 48лв. и Булленд инвестмънтс АДСИЦ (+4,93%) – 1,065лв., а единствените със загуба бяха Кораборемонтен завод Одесос АД (-1,54%)-64лв., Енемона АД (-0,74%)-2,829лв. и Стара планина Холд АД (-0,38%)-2,59лв.

BGREIT отчете покачване в размер на 1,68%, до ниво 86,70. От 7 компонента в индекса 4 регистрираха повишение, а 3 останаха без промяна. Емисиите на Булленд инвестмънтс АДСИЦ (+4,93%)–1,065лв. и Експат Бета АДСИЦ- (+4,55%-1,15лв.) имаха основна заслуга за представянето му.

АДСИЦ (2,43%)-1,005лв. по спад сред компонентите.

Подробна информация за това как протече търговията на БФБ-София през настоящата седмица, може да намерите в седмичния ни бюлетин. Виж последният брой на бюлетина ->> Weekly Bulletin 06.05-12.05.2013

Вашият коментар

Required fields are marked *.