Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Червена серия за индексите на БФБ-София

| 0 comments

След дългите празници и последвалите ги сесии, през които инвеститорите останаха извън пазара, през тази седмица на БФБ-София превес имаха негативните движения. Очаквано от това най-много пострадаха ликвидните емисии.

Навлизането в периода на годишните събрания на публичните дружества и свързаните  с него очаквания на инвеститорите, намериха отражение в седмичната статистика. Развитието на конфликта в Украйна, резултатите от изборите за европарламент, както и консолидираните отчети на компаниите, които трябва да бъдат публикувани до края на този месец ще бъдат определящи за посоката на пазара в близките месеци.

На седмична база SOFIX регистрира понижение от 2,19% до ниво 590,86 пункта, BGBX40 спадна с 2,18% до 119,65, BGTR30 загуби -1,83% до 433,07, а BGREIT отчете се понижи с -1,09% – 96,20 пункта.

Седмицата стартира със сериозни понижения за водещите акции на БФБ-София. SOFIX отбеляза понижение от 0,72%, до ниво 599,76 пункта. BGBX40 загуби 0,84% от стойността си, достигайки до 121,29 пункта. BGTR30 се понижи с 0,8% до 437,62 пункта, а BGREIT регистрира загуба с 0,07% до 97,19 пункта.

Активността през деня бе висока на фона на предходните сесии и като по правило пострадаха най-сериозно ликвидните компании. Обикновената емисия акции на Химимпорт регистрира дневно понижение от  -3,34%-2,11лв., а  тази на ЦКБ се срина с -5,22%-1,40лв. Сред големите губещи за деня бяха емисиите на Емка АД (-6,69%)-54,51лв. и Юрий Гагарин-БТ АД (-6,27%)-47,70лв. Емисията на Адванс Терафонд АДСИЦ (-0,39%)-2,80лв. бе с най-висок оборот за деня, в следствие на няколко сделки за големи обеми книжа през деня.

Акциите на Софарма отстъпиха с 1% днес до 4,43 лв. за ценна книга, след като стана ясно, че фармацевтичната компания ще гласува за 0,07 лв. брутен дивидент на акция. Емисията на Неохим АД регистрира покачване с 0,36% до 52,99 лв. след като дружеството предложи на предстоящото ОСА да не бъде разпределян дивидент, с което се нарушава традицията на два поредни дивидента. Компанията също така иска да продаде изкупените по процедура за обратно изкупуване собствени акции при минимална цена от 52,285 лева.

След като индексите приключиха сесията в понеделник изцяло оцветени в червен цвят, а за най-стария измерител Софикс и под ниво от 600 пункта, във вторник те бяха основно на зелена територия. Въпреки че Софикс през по-голямата част от деня бе над психологическата граница от 600 пункта, търговията в последния половин час на сесията го върна отново към нивото, на което приключи вчера – 599,76 пункта. BGBX40 намали загубата от предходнята сесия с покачване от 0,2% от стойността си, достигайки до 121,53 пункта. BGTR30 се понижи с 0,14% до 438,24 пункта, а BGREIT нарастна с 0,19% до 97,37 пункта.

За разлика от предходната сесия, броя на транзакциите за деня бе значително по-малък. Обичайно активните на пазара позиции регистрираха ниски обеми.
Изненада поднесе емисията на Катекс АД, която регистрира ръст от 50,44% до ниво от 5,10лв. и при обем от 1400 акции.

Големите губещи в предходната сесия  -Емка и Юрий Гагарин останаха без сделки, докато при емисите на ЦКБ и ПИБ пониженията продължиха, но при ниски обеми. След като в понеделник акциите на Зърнени Храни България АД – 0,592лв. регистрираха понижения от половин процент, позицията добави нови 0,84% към негативния резултат за седмицата.

С най-голям брой транзакции през сесията бе емисията на Индустриален холдинг България (-2,69%)-1,26лв., а с най-голям оборот емисията на земеделските бонове (+1,65%)-0,615лв., където имаше единична сделка за голям обем книжа.

Тенденцията за понижения се завърна на борстата в сряда, когато след края й SOFIX регистрира дневно понижение от 0,91% до ниво 594,31, BGBX40 се понижи с 1% до 120,34,  BGTR30 (-0,9%) – 434,37, а  ВGREIT (- 0,7%) до ниво 96,71 пункта.  За сесията с най-голям оборот бяха емисиите на Химимпорт (-2,4%) – 239 хил., ПИБ (0%) – 123 хил. и Регала Инвест – 112 хил. (-10%).

Денят бе съпътстван от информация за проведените през деня годишни събрания на акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ, Спиди АД и Медика АД.

Акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ гласуваха за брутен дивидент от 0,3979 лв. на акция. Акциите на АДСИЦ-а спаднаха с 0,1%, за деня. Общото събрание на Спиди АД  гласува за брутен дивидент от 1 лв. на акция за 2013г., като куриерската компания разпредели половината от печалбата си за миналата година. Книжата на дружеството записаха понижение с 1,5% за деня. Акциите на Медика поевтиняха с 3,1%, след като ОСА на дружеството не прие предложението за дивидент от 0,10лв. на акция за 2013 г. и такъв няма да бъде разпределян.

Сесията в четвъртък затвърди червената серия за седмицата при индексите, като при умерена търговия през деня  превес имаха емисиите регистриращи загуби. Сред акциите, които очетоха по-големи дневни изменения бяха тези на Захарни заводи АД. (31,66%)-1,82лв., ЧЕЗ Електро АД (-7,89%)- 7 000,00лв., ХД Пътища (+18,42%)-0,09лв., БРП (+5,44%)-0,95лв., Еврохолд (+4,49%)-1,07лв. Акциите на Захарни заводи се сринаха с 32%, макар и при оборот от малко над 4 хил. лв. Консолидираната загуба на дружеството се повишава през първото тримесечие със 17% на годишна база до 1,087 млн. лв. На неконсолидирана база дружеството бе отчело печалба за периода от 285 хил. лв.   SOFIX, се понижи с нови 0,5% до ниво от 591,58, BGBX40 спадна с 0,7% до 119,56, BGTR30 загуби -0,6% до 431,94, а също със толкова бе загубата и на BGREIT които отстъпи до 96,16 пункта.

Последната сесия за седмицата премина в умерен оптимизъм на борсата, формиран основно от пониженията реализирани в предходните дни. Редица от ликвидните компании регистрираха повишения, формирани при активна търговия. Емисията обикновени акции на Химимпорт (-0,1%) 2,09лв., регистрира най-висок обем транзакции за деня, а привилегированата (+3,87%)-2,63лв. възстанови загубите формирани през седмицата.

Повишения регистрираха и емисиите на Свилоза АД (+10%)-2,20лв., Елхим Искра АД (+8,6%)-2,40лв., Албена Инвест Холдинг (4,48%)-7,00лв., Виовет АД (+4,4%)-10,65лв. Не липсваха и емисии оцветени в червено, но тука спада бе ограничен до един процент и формиран в голямата си част при ниски обеми изтъргувани книжа. Границата над един процент загуба деня регистрираха само акциите на Синергон холдинг АД (-4,13%)-1,32лв., ЗД Евроинс АД (-2,99%)-1,59лв. и  Индустриален холдинг България АД (1,09%)-1,18лв., но при ниски обеми интъргувани книжа за сесията.

Индексите регистрираха ограничени изменения, като за SOFIX деня донесе поредна загуба от -0,12% до ниво 590,86 пункта.  BGBX40 се повиши с минималните 0,08% до 119,65, BGTR30 регистрира повишение с 0,26% до 433,07, а  ВGREITс минималните-0,04% до ниво 96,20 пункта.

Вашият коментар

Required fields are marked *.