Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Ниски обеми и епизодична активност на инвеститорите

| 0 comments

Акцентът на БФБ-София тази седмица бе смяната на собствеността при Инвестор-БГ АД. След плавното покачване на цената на дружеството през предходните сесии, в понеделник 89% от капитала на дружеството смени собствеността си при цена от 12,50 лева за акция.

Активността на инвеститорите бе епизодична в дневните сесии, като се редуваха такива, при които се наблюдава динамика при определени позиции до дни, в които пазарът бе в застой, а резултатите се постигаха с ниски обеми. Подобна търговия на борсата наблюдаваме в последните два месеца и дневните обеми бяха далеч от представите ни за работещ пазар на ценни книжа. Наблюдаваното все пак е нормална реакция на пазар, функциониращ в условията на политическа нестабилност. Като евентуални фактори, които биха променили ситуацията, освен резултатите от предстоящите избори може да бъде и постъпването на сумите от ликвидацията на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ. Така или иначе и двете събития ще се случат в средата на месец май, като до тогава не очакваме значителна промяна на БФБ-София.

SOFIX отчете ръст от 0,38% до 386,63 пункта в първия работен ден на седмицата. С повишения приключиха и BG40 (+2,58%) до 137,75 както и BGTR30 (+0,32%) до 285,26 пункта. С понижение от (-1,39%) до 84,73 пункта стартира седмицата индексът BGREIT. Понижението при него се дължеше основно на спада при Експат Бета АДСИЦ  (-34,43% ) до 0,72 лв. Оборотът на БФБ-София възлезе на 17,32 млн. лв. при сключени 237 сделки. Акцентът на деня бе емисията на Инвестор БГ АД +8,7%), където като се изтъргуваха 89% от капитала на дружеството. При цени от 12,50лв. емисията регистрира 16 млн. лв. дневен оборот. От медийна група Bulgaria On Air по-късно през деня разкриха, че те са купувач по сделките и планират да отправят търгово предложение.

На второ място по оборот със 785 хил. лв. се нареди ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ -в ликвидация, а на трето – с 119 хил. лв. остана Доверие обединен холдинг АД. Покачване с 14% регистрира емисията на Холдинг Варна АД -7,98лв., а с 13,04% тази на ОЦК АД -0,26лв., но и при двете емисии оборотът бе малък. Сред поскъпващите емисии за деня се наредиха  Индустриален холдинг България АД +3,07%-0,739 лв., Зърнени храни България АД +2,78% – 0,37 лв. и Каолин АД +1,45% – 3,50 лв. Спад от (-6,67%) -0,56лв., регистрираха акциите на Адванс Екуити Холдинг, а по (-1,5%)  загубиха тези на Неохим АД до 26,55лв. и Монбат АД – 6,25лв. На челнитете места в класацията по сделки за деня се наредиха Инвестор.БГ АД с 36, ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ -в ликвидация с 33 и Булгартабак холдинг АД, обикновените акции на Химимпорт и Адванс Екуити Холдинг с по 11 сделки.

След активната сесия в понеделник, тази във вторник протече на ниски обороти. Оборотът на БФБ-София възлезе на 2,65 млн. лв. от които 1,3 млн. лв. бе дела на сделки с облигации. Най-голям оборот за деня регистрира ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ -в ликвидация с 611 хил. лв., следван от А.В. Билдингс АД със 189 хил. лв. и Булленд инвестмънтс АДСИЦ със 107 хил. лв. По брой сделки за деня на челните места бяха емисиите на Химимпорт АД,  ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ и Софарма АД. Емисиит, които се представиха с най-голям ръст за деня бяха тези на Химимпорт АД +4,76% -1,32 лв., Зърнени храни България АД +2,7%-0,38 лв. и М+С Хидравлик АД + 2,21%-6,85 лв., докато с най-сериозно понижение за деня бяха акциите на Еврохолд България АД (-4,9%)-0,95 лв., Стара планина холд  (-2,94%)-2,475 лв. и Софарма АД  (-1,18%)- 2,51 лв. за акция. Индексите приключиха разнопосочно деня, като повишение регистрираха SOFIX (+0,1%) до 387,01 и BGTR30 (+ 0,11%)  до 285,56 пункта, а загуба BGREIT (-0,31%) до 84,47 и BG40 с (-0,25%) до 137,41 пункта.

Сесията в сряда протече при положителни настоения на борсата. До голяма степен положителният заряд  стана факт в следствие на предпазливостта на инвеститорите, а редица компании регистрираха дневни повишения с над 3% при невисоки дневни обеми. Емисията на Булгартабак холдинг АД оглави по ръст класацията за деня с (+10,23%) до 94,80 лв. Тук основна роля за резултата бе оповестената информация за предстоящото гласуване на дивидент от дружеството на предстоящо ОСА (общо събрание на акционерите). Оборотът с акции на дружеството възлезе на 15,9 хил. лв. при сключени 5 сделки. Ръст от 5,68% до 1,40 лв. за акция регистрираха обикновените  акции на Химимпорт АД, в 64 сделки емисията регистрира  оборот от 98 хил. лв. Акциите на дружеството постигнаха максималната цена на сделки за деня при 1,43 лв. Сред малкото емисии регистрирали понижения за деня бяха акциите на Агро Финанс АДСИЦ (-1,48%)-2лв., Агрия Груп Холдинг АД (-1,46%)-3,23лв., Доверие обединен холдинг АД (-1,2%)-0,82лв. Индексите на БФБ приключиха деня изцяло с покачване, като най-голямо бе това при SOFIX +2,18% до 395,46 пункта, следван по ръст от BGREIT + 1,43% до 85,68 , BGTR30 + 0,93% до 288,21 пункта и  BG40 с минималните +0,03% до 137,45 пункта.

Покачването в цената при Булгартабак холдинг АД продължи през четвъртък, като холдинга нарасна с нови 4,43% до 98,999 лв. за деня и спомогна SOFIX да регистрира  повишение от 0,45% до 397,25 пункта. Нагоре бяха и BGTR30 с 0,5% до 289,65 пункта и BG40 с покачване от 0,32% до 137,89. Понижение от (-0,41%) до 85,33 пункта регистрира единствен BGREIT. Оборотът на БФБ-София възлезе на 23 млн. лв. в следствие на голяма сделка с акции на Булгартабак холдинг АД за 21,3 млн. лв. Тя беше сключена в самото начало на борсовата сесия при цена от 90 лв. за акция. На второ място по оборот с 1,06 млн.лв. бе ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ- в ликвидация, а на трето, с 245 хил. лв., емисията на  А. В. Билдингс АД. По брой сделки за деня класацията оглави Адванс Терафонд АДСИЦ, следван от  ЕЛАРГ и Химимпорт. Класацията на поскъпващи емисии за деня оглави Холдинг Варна АД с ръст от +12,11%-9,25лв., следван от Топливо АД +5%-2,10 лв. и Инвестор БГ АД с +4,46% до 11,70 лв. Сред малкото емисии регистрирали понижения за сесията бяха Свилоза АД (-9,09%)-0,90лв., Меком АД (-9,09%0-0,01лв., Фазерлес АД (-1,69%)-29лв. и  Адванс Терафонд АДСИЦ (- 1,15%)- 2,59 лв.

Последният ден от работната седмица донесе почти изцяло положителни стойностти за БФБ-София на фона на ниска активност. Търговията бе спокойна и не предложи изненади за пазарните участници. Спекулации около евентуална сделка за ПСТ Холдинг (контролираща дейността на пътностоителните компании Холдинг Пътища и Мостстрой) от страна на Първа Инвестиционна Банка покачиха стойността на акциите на Холдинг Пътища с (+7,06%)-0,182 лв. Информацията бе опровергана по-късно през деня, но това не повлия на котировките. Тенденцията за положителен тренд се запази през деня, като не се наблюдаваха сделки, които да формират значителна част от дневният оборот.  Емисите на Адванс Терафонд АДСИЦ (-0,39%)-2,58лв., ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ (-0,4%)-2,50лв. и Унифарм АД (-1,53%)-3,15лв. регистрираха най-голям оборот, а освен Холдинг Пътища тези на Синергон холдинг АД (+7,04%)-1,05лв. и Спиди АД (+4,66%)-53,90лв. по ръст. Спад от 30% записа ОТК -0,14лв. за деня, докато емисията на Неохим се понижи с (-3,57%)-27лв. за деня. След като през цялата сесия всички индекси бяха с положителни стойности в самият край SOFIX регистрира понижение с 0,15%. BG40, BGTR30 и BGREIT нараснаха с 0,01%, 0,59% и 0,41% за деня.

Седмицата донесе на SOFIX покачване от 2,99% до ниво от 396,71 пункта. От 15 компонента в него 10 отчетоха покачване в стойностите си, 3 записаха  понижения и 2 останаха без промяна. Класацията на печелившите от компонентите бе оглавена от емисиите на Булгартабак-холдинг АД (+16,47%) 98,999лв., Химимпорт АД (+11,3%) – 1,389 лв. и Зърнени Храни България АД (+5%)-0,378лв., а губещи бяха Еврохолд България АД (-6,91%)-0,93лв., Монбат АД (-2,13%)-6,21лв. и Адванс Терафонд АДСИЦ (-0,77%)-2,58 лв.

BG40 регистрира ръст от 2,7%, за петте сесии и приключи при ниво 137,91. От 40 компонента в индекса 24 отчетоха покачване и 5 регистрираха понижение и 11 останаха без промяна. Топ 3 на покачващите бяха Холдинг Пътища АД (+51,67%) 0,182лв., Булгартабак-холдинг АД (+16,47%) 98,999лв. и Химимпорт АД (+11,3%) – 1,389 лв., а с най-голяма загуба Оловно цинков комплекс АД-Кърджали (-39,13%)-0,14лв, Меком  АД – (-16,67%)-0,01лв., и Еврохолд България АД (-6,91%)-0,93лв.

BGTR30 нарастна с 2,46% за седмицата, завършвайки при ниво 291,35 пункта. От 30 дружества в структурата му, 17 регистрираха седмично покачване, 7 понижение, и 6 останаха без промяна. С най-голямо седмично бяха емисиите на Холдинг Варна АД (+32,13%) 9,249лв., Булгартабак-холдинг АД (+16,47%) 98,999лв. и Химимпорт АД (+11,3%) – 1,389 лв., а с най-голяма загуба тези на Еврохолд България АД (-6,91%)-0,93лв., Кораборемонтен завод Одесос АД (-5,8%)-65лв., и БФБ-София АД (-4,4%)-2,80лв.

BGREIT е единственият индекс, отчиташ понижение за петте сесии в рамер на 0,28%, до ниво 85,68. От 7 компонента в индекса 3 регистрираха седмично покачване,  2 останаха без промяна. и 2 записаха загуби.  Емисията на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (+2,55%)-0,282лв. оглави по ръст, а тази на Булленд инвестмънтс АДСИЦ (2,43%)-1,005лв. по спад сред компонентите.

Подробна информация за това как протече търговията на БФБ-София през настоящата седмица, може да намерите в седмичния ни бюлетин. Виж последният брой на бюлетина ->> Weekly Bulletin 22.04-28.04.2013

Вашият коментар

Required fields are marked *.