Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

SOFIX изплува над 600 пункта отново

| 0 comments

В търговските сесии на изминалата седмица на борсата наблюдавахме търговия в тесни граници, като спекулативно настроените инвеститори останаха извън пазара в очакване на информация за финансовите резултати на емитенти и корпоративни новини. В потвърждение на казаното дори обичайно ликвидните дружества на борсата регистрираха умерени изменения на фона на слаба активност. Софикс премина трайно под ниво от 600 пункта в средата на месец май едва в последната сесия за месеца успя да премине нивото.

На седмична база индексите регистрираха изцяло повишения: SOFIX регистрира нарастване от 2,41% – 605,22 пункта, BGBX40 добави 0,14% до 119,91, BGTR30  (+1,54%)- 440,21, а BGREIT се повиши с 0,86%  до ниво 97,83 пункта.

Водещият индекс на БФБ – SOFIX, се повиши с 0,35% до 593,03. Широкият  BGBX40 регистрира покачване от 0,08% до 119,84 пункта, BGTR30 отстъпи с 0,55% до 431,14 пункта, а BGREIT загуби минималните 0,08%  до 96,92 пункта. Първата борсова сесия за седмицата протече при неособедно ликвидна търговия, а емисиите с най-висок оборот за деня бяха: Медика АД (+3,23%)-3,20лв., и Фонд за недв. имоти България АДСИЦ  (-0,97%)-0,61лв. В дневната статистика с най-голям ръст бяха  акциите на Топливо АД (+8,64%)-4,89лв., Българска роза-Севтополис АД (+3,33%)-1,86лв., а при отчитащите загуба  емисиите на Спарки-Елтос АД (-20,39%)-1,07лв., Доверие обединен холдинг АД (-3,48%)-1,11лв. и Индустриален холдинг България АД (-1,68%)-1,17лв. Спада при Спарки-Елтос АД бе под въздействието на отчетената загуба за периода януари-март 2014 г. която бе в размер на  1,89 млн. лв. спрямо 1,21 млн. лв. за предходната година. За първото тримесечие дружеството има спад на продажбите с 21% на годишна база до 8,62 млн. лв. Въпреки, че Доверие обединен холдинг АД отчете 413 хил. лева  консолидирана печалба за първото тримесечие на годината и увеличение на консолидираните си печалби с 1,5%, акциите на холдинга бяха сред големите губещи за деня.

Инвеститорите останаха предпазливи и през следващата сесия във вторник под въздействието на борсовите новини. Индексите отчетоха ограничени изменения , на фона на ниски обеми. SOFIX, регистрира второ покачване за седмицата с нови  0,44%  до 595,62, BGBX40 бе единствен регистриращ понижение от 1,02% до 118,62 пункта, равнопретегленият BGTR30 прибави  0,41% до 432,92, а BGREIT  добави  0,92%  до 97,81 пункта. Най висока активност за деня формирха  емисите на Химимпорт (+0,37%)-2,16лв. и Адванс Терафонд АДСИЦ като в дневната търговия акциите на АДСИЦ отчетоха спад от 12,47% до ниво 2,45лв.  В дневната статистика най-голямо покачване регистрира емисията на Билборд АД (+6,53%)-0,80лв., следвани от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (+4,33%)-0,31лв., а сред емисиите с понижения бяха книжата на Монбат АД (-1,08%)-9,10 лв. и куриерската компания Спиди АД (-4%)-24,00лв. Монбат АД обяви, че на предстоящото Общо събрание ще предложи разпределение на дивидент в размер на 0,23 лв. на акция за 2013 г. Прозиводителят на акумулатори обяви също, че консолидираните му продажби през април са спаднали с 25% на годишна база до 14,343 млн. лв., а консолидираната печалба се е понижила с 8,5% до 1,916 млн. лв. При Адванс Терафонд АДСИЦ спада бе в следствие на това, че книжата се тъгруваха без право на дивидент (0,398лв.).

Инвеститорите останаха извън пазара в сряда, когато борсовата сесия премина при скромна търговия и липса на резки ценови изменения. Индексите се разделиха в представянето си, като за SOFIX (-0,3%)-593,82 и BGBX40 (-0,24%)-118,34  деня донесе понижение, а за BGTR30 (+0,2%)-433,78 и ВGREIT (+0,43%)-98,23 повишение. След спада в предходния ден акциите на Адванс Терафонд АДСИЦ бяха с най-голям брой транзакции за деня, а компанията се понижи с нови 0,2% до 2,44лв. Акциите на Медика бяха сред най-добре представилите се за деня с покачване от 4,65% до 3,35лв., а след сериозния спад Спарки-Елтос АД минимизира загубата си с 5,45% до цена 1,16лв.

Сесията в четвъртък протече при по-активна търговия на фона на наблюдаваната от предходните дни. Основни причини за оживлението и повишения оборот се дължеше на корпоративни новини и публикуването на финансови данни от емитенти. Редица от емисиите регистрирали понижения в предходните дни успяха да минимизират или изтрият загубите си. Акциите на Агрия Груп Холд (+4,38%)-9,50лв., Индустриален холдинг България (+3,15%)-1,18лв., Монбат (+2,98%)-9,37лв. отчетоха нарастване, а емисията на Трейс Груп Холд (+3,67%)-7,35лв. регистрира най-много транзакции за деня. За акциите на М+Ц Хидравлик АД, деня бе първият, в който те се търгуват без право на участие в увеличението на капитала и на получаването на дивидент за 2013 г. и, като емисията нарасна с 4,11% до цена 5,50лв. Дружеството разпредели 2 нови акции за 1 стара за сметка на неразпределената си печалба и дивидент от 0,60лв. за всяка стара акция. Три от четирите индекса на борсата регистрираха покачване. За SOFIX повишението бе  с 0,50% до 596,78 пункта. BGBX40 отчете ръст от 0,30% до 118,69 пункта. BGTR30 нарасна с  0,83% до 437,41 пункта. BGREIT загуби  0,2% и достигна до 98 пункта.

Последнатата търговска сесия за месец май очаквано премина при по-висока  активност на инвеститорите. Редица от ликвидните компании регистрираха печалби за деня, на фона на регистрираните понижения в последните дни. Обикновената емисия акции на Химимпорт АД (+1,4%)-2,18лв. регистрира най-голям брой транзакции за сесията, в търговия съпътствана от сделки за по-големи обеми. През деня по позицията на Параходство БРП (-3,35%)-1,01лв. в две сделки се изтъргуваха над 752 хил лота при цена 1,05лева. Повишения регистрираха и емисиите на Стара планина Холд АД (+5,81%)-4,50лв., Петрол АД (+4,16%)-4,48лв., М+Ц Хидравлик АД (+3,91%)-5,72лв. Не липсваха и емисии оцветени в червео, но тука спада бе ограничен и в голямата си част в следствие на ограничен брой сделки. Едва четири емисии записаха по-сериозна загуба в голямата си част формирана при символичен оборот. Емисията на Свилоза АД (-8,7%)-2,10лв. формирани при оборот от 5,2 хил. лева, Топливо АД (-2,09%)-4,79лв., Енемона АД (-1,92%)-2,55лв. и Еврохолд България АД (-1,24%)-1,04лв. През деня Стара планина холд публикува консолидираният си отчет от който консолидираната нетна печалба  на холдинга за първото тримесечие е в размер на 1,9 млн. лв., което представлява нарастване с 44% на годишна база, както и нетните консолидирани приходи от продажби се увеличават с 10% до 46,189 млн. лева. Холдинга предлага също и разпределението на 0,049 лева дивидент за 2013 година който ще бъде гласуван на предстоящото Общо събрание което е свикано за 12 юни.  Индексите регистрираха в поседна сесия преобладаващо повишения, като за SOFIX деня донесе нарастване с 1,41% до ниво 605,22 пункта. BGBX40 се повиши с 1,03% до 119,91, BGTR30 добави 0,63% до 440,21, а  ВGREIT записа поредна загуба от  0,17% до ниво 97,83 пункта.

Вашият коментар

Required fields are marked *.