Блог

септември 11, 2013
от Capman Holding
0 comments

Стартира обучение за брокери и инвестиционни консултанти

За поредна четвърта година Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) обединяват усилията си с цел да подпомогнат сертифицирането на бъдещи брокери и инвестиционни консултанти. На 5 октомври тази година, двете професионални организации … Четете още

септември 4, 2013
от Capman Holding
0 comments

Речник на инвеститора: Диверсификация

Диверсификацията е техника за управление на риска, която комбинира различни видове инвестиции в общо портфолио. Тя има за цел да премахне несистематичните рискови събития в един портфейл (това са рисковете, специфични за конкретната компания и отрасъла,  в който тя оперира), … Четете още

август 19, 2013
от Capman Holding
0 comments

Какви новини бихте искали да четете в новинарския модул на платформата ни?

CTrader е уеб базираната ни платформа за търговия на Българска Фондова Борса-София. Платформата е плод на дългогодишните усилия на екипа ни и ние продължаваме да я надграждаме. Днес искаме да се обърнем към вас с въпроса: Какви новини бихте искали … Четете още

август 16, 2013
от Capman Holding
0 comments

Международните пазари в очакване. Ще настъпи ли края на количествените улеснения?

Понеделник – 12 август 2013 Дълговите проблеми в Гърция и спекулациите за нов пакет от помощи за кризисната страна се отразиха неблагоприятно. Причина за спекулациите стана материал на списание Spiegel, според който германската централна банка Bundesbank очаква през следващата година … Четете още

август 14, 2013
от Capman Holding
0 comments

Речник на инвеститора : Стандартно отклонение

Стандартното отклонение (standard deviation) е статистическа мярка за измерване на риска. Чрез него инвеститорите имат възможност да определят степента на колебание на дяловете на един взаимен фонд и да вземат информирано решение при избора му. Колкото повече варира доходността на … Четете още