Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Стартира обучение за брокери и инвестиционни консултанти

| 0 comments

За поредна четвърта година Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) обединяват усилията си с цел да подпомогнат сертифицирането на бъдещи брокери и инвестиционни консултанти. На 5 октомври тази година, двете професионални организации стартират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. Обучението  ще продължи до 16 ноември, като е предвидена  възможност курсистите да се явят на пробен изпит на 23 ноември.

Посланието и мотото на инициативата остава същото – „Бизнесът в услуга на бизнеса”. Основна цел на БАЛИП и БАУД е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и да работят в посока утвърждаване доверието на инвеститорите към капиталовия ни пазар.

За изминалите три години през това обучение са преминали близо 70 специалисти, а само за тази година числото на вече записалите се наброява 35. Статистиката от последните години показва, че над 60% от успешно издържалите изпитите за брокер и инвестиционен консултант са били подготвени в рамките на курса, организиран от двете асоциации.

Кандидатите, които успешно издържат изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, ще имат възможност да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД.

Цените на обучението са в размер на 590 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (60 часа по 45 минути) и 450 лв. за курсовете за брокери (40 часа по 45 минути). Провеждането им е възложено на висококвалифицирани професионалисти в областта на финансите и икономиката, които преподават в университети, висши училища и Българската CFA Асоциация. Всички лектори имат богат и разнообразен практически опит в областта на търговията с финансови инструменти, управление на портфейли, анализ и оценка на финансови инструменти, корпоративни финанси и др., работили са и работят за дружества – професионални участници на капиталовия пазар или институции, съставляващи елементи от неговата инфраструктура. Част от лекторите са придобили правоспособност на сертифицирани финансови аналитици (CFA).

Курсовете  ще се проведат в сградата на инвестиционен посредник „Аларик Секюритис” ООД в гр. София, пл. „Позитано” №2, сградата на „Перформ бизнес център”. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 520 лв., а за брокери – 400 лв.

Записването ще става срещу преведена по банков път такса, като подробна информация относно банковите сметки може да се намери на сайтовете на двете асоциации: www.balip.com и www.baud.bg.

Вашият коментар

Required fields are marked *.