Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Лятното настроение продължава да владее БФБ

| 0 comments

Ситуацията на БФБ-София не претърпя значителна промяна в изминалата седмица. Фондовият пазар остана подвластен на летните настроения, като с наближаването на последните дни на настоящия месец същите би следвало загубят влиянието си върху пазара.

Седмицата стартира при търговия с превес на позициите, отчитащи печалби. Дневната активност на инвеститорите обхвана по-широк кръг емисии, макар и с невисоки обеми. Представителите на финансовия сектов в лицето на ЦКБ (-0,68%)-1,02лв. и ПИБ (-0,48%)-2,30лв., регистрираха най-много транзакции за деня, докато емисията на Каолин АД (0%)-1,156лв. оглави класацията по оборот.
Добро представяне за сесията имаха и земеделските бонове (+6,38%)-0,50лв., където след подредица от сесии на ниска активност през деня се наблюдаше засилен интерес към емисията от страна на купувачи. С най-добро представяне бяха емисиите на Унипак АД (+16,88%)-13,50лв., Холдинг Нов Век АД (+9,09%)-6,00лв., и Проучване и добив на нефт и газ (+7,14%)-6,00лв. При губещите акциите на Софарма Трейдинг (-2,53%)-2,66лв., БФБ-София АД (-2,11%)-2,78лв., и обикновената емисия на Химимпорт (-1,34%)-1,32лв. реализираха най-големи негативни изменения, но при ниски обеми.

За индексите деня приключи преобладаващо с повишения. SOFIX регистрира покачване с (+0,5%) до 450,85 пункта, BG40 (+1,1%) до 154,50, BGTR30 (+1,3%) до 328,18 пункта. Единствен BGREIT регистрира понижение за деня с минималните (-0,02%) до ниво 88,11 пункта.

Във вторник активността на участниците бе по-ниска, а индексите се разделиха в представянето си. Със загуба за сесията бяха SOFIX (-0.22%) до 449.85 и BGREIT (-0,05%)-88,07, а с повишения BG40 (+0,05%) до 154,58 и  BGTR30 (+0,2%) до 328,84. Търговията за деня се ограничи до емисията на Юрий Гагарин (+1,37%)-50,12лв. и Каолин АД, където продължиха покупките при цени от 4,156лв. След реализираното понижение в предходната сесия от Софарма Трейдинг през деня в 2 сделки за 405 хил. акции емисията регистрира покачване от 7,65% до 1,45лв. Традиционната активност при ЧЕЗ Разпределение (+0,06%)-1 571,00лв. първата част на търговската сесия бе в сила, а емисията достигна ценово най-високото си ниво на сделка за седмицата. Друг интересен факт за деня бе броят на аукционите за нестабилност. Само за последните 2 часа на търговската сесия над 50 пъти търговията бе спирана, като в голямата си част обект на процедурата бяха емисии с ниска ликвидност при сделки за скромни обеми.

Интересът към емисията на Юрий Гагарин (+13,62%)-56,95лв. се запази и в сряда. Позицията оглави класацията по ръст и бе сред емисиите с най-много транзакции за деня. Интересното тук е липсата на информация, с която да бъде обяснен засиления интерес за покупки. Обикновената емисия на Химимпорт (-1,43%)-1,31лв., бе сред най-ликвидните за деня, както и акциите на ПИБ (-0,65%)-2,28лв., които бяха и с най-голям брой транзакции за сесията. След дълъг период на скромни обеми, интересът към представителите на непаричните инструменти /записи и бонове/ се възобнови, като емисиите на компенсаторните и жилищните записи реализираха покачване за деня съответно с 12,8%-0,35лв. и 7,69%-0,35лв. Третият представител земеделските бонове поскъпнаха с 2,04%, а сделките с тях бяха на нива трайно над 0,50 лева за единица номинал през деня.  Въпреки преобладаващия брой на емисии, които регистрираха дневни ръстове индексите приключиха сесията с понижения. SOFIX регистрира понижение от (-0.41%) до 448.01, BG40 (-0,06%) до 154,49, а BGTR30 с (-0,51%) до 327,16. Единствен BGREIT регистрира повишение  с 0,18% до 88,23 пункта. В основата на разграничаването на индексите от пазара, бе дневното понижение при емисиите на Синергон холд. (-4,92%)-1,41лв., Химимпорт (-1,43%)-1,31лв. и ПИБ (-0,65%)-2,28лв.

В четвъртък на БФБ-София преобладаваха позитивните настроения. Индексите отбелязаха преобладаващо ръстове, като изключение направи само BGREIT, който регистрира понижение за деня от 0,1% до 88,14. SOFIX добави (+0.65%) до 450.93, BG40 добави минималните (+0,01%) до 154,51, а BGTR30 (+0,21%) до 327,86. На фона на летните настроения на БФБ, с най-висок оборот бе емисията на Адванс Терафонд АДСИЦ (0%)-2,15лв., следвана от БАКБ (+0,05%)-4,00лв., и ПИБ (-1,53%)-2,25лв., която бе и с най-голям брой транзакции за деня. Покачване от 7,48% до 6,45лв. регистрираха акциите на Проучване и добив на нефт и газ АД. При дневен обем от 12 хил. акции Софарма АД регистрира покачване с 3,27% до 3,32лв. Съгласно оповестени данни от дружеството за периода от 15 до 21 август 80% от регистрирания оборот по позицията е бил обект на операции от самото дружество. Сред малкото позиции регистрирали понижения за деня бяха акциите Химснаб България АД (-1,56%)-31,50лв., и на самият борсов оператор БФБ-София АД (-1,37%)-2,74лв.

Последният ден от работната седмица премина отново при търговия, която не изобилстваше от емоции за пазарните участници. Емисията на Адванс Терафонд АДСИЦ (-0%)-2,15лв. бе с най-висок оборот за поредна сесия, докато тези на ЦКБ (0%)-1,04лв. и Химимпорт (0%)-1,32лв. бяха с най-много транзакции за деня.  Акциите на Албена Инвест холдинг АД (+9,89%)-6,00лв. оглавиха класацията за деня при емисиите регистрирали дневни ръстове. На фона на спокойната търговия и покачването в предходната сесия, акциите на Проучване и добив на нефт и газ АД се понижиха с (-5,41%) до 6,10лв. Широкият спред и продажбата директно в/у оферта купува при обем от 3 хил. акции на Монбат АД (-1,41%)-6,90лв. отдедиха на дружеството място при губещите за деня. Индексите приключиха деня с минимални изменения, като с понижение бяха  BGREIT (-0,07%) и SOFIX (-0,04%), а покачването при останалите бе: BG40 (+0,06%), а BGTR30 (+0,28%).

Кратко обобщение на движението на индексите през седмицата

В изминалата седмица SOFIX регистрира покачване с 0,48% до ниво 450,73 пункта. От 15 компонента в него 9 отчетоха покачване в стойностите си, 4 записаха понижение, а емисията на Булгартабак-холдинг АД и Каолин АД останаха без изменение при 98,00лв. и 4,156лв. за лот. С най-добро представяне от компонентите бяха акциите на Албена АД (+5,68%)-53,00лв., Еврохолд България АД (+5,22%)-0,948лв. и Стара планина Холд АД (+1,69%)-3,00лв., а с най сериозен спад емисиите на ПИБ АД (-2,64%) -2,25лв. и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (-2,24%)-1,31лв.

BG40 регистрира покачване с 1,16%, до ниво 154,60. От 40 компонента в индекса по 22 отчетоха покачване, 12 регистрираха понижение, и 6 останаха без промяна. Топ 3 на покачващите бяха Неохим АД (+13,33%)-37,40лв., Булленд инвестмънтс АДСИЦ (+10,77%) -0,977лв. и Албена Инвест Холдинг АД (+10,07%)-6,00лв., а с най-голяма загуба Спарки Елтос АД (-12,95%)-0,80лв, Индустриален Капитал Холдинг АД (-6,14%)-1,971лв. и Оловно цинков комплекс АД (-4,76%)-0,24лв.

BGTR30 нарасна с 1,476% за седмицата, завършвайки при 328,79 пункта. От 30 дружества в структурата му, 17 регистрираха седмично покачване, 8 понижение, а 5 останаха без промяна. С най-добро седмично представяне бяха емисиите на Кораборемонтен завод Одесос АД (+13,99%)-68,964лв, Неохим АД (+13,33%)-37,40лв. и Булленд инвестмънтс АДСИЦ (+10,77%)-0,977лв., а при губещите Индустриален Капитал Холдинг АД (-6,14%)-1,971лв., Енемона АД (-4,75%)-2,948лв. и БФБ-София АД  (-3,52%)-2,74лв.

BGREIT бе единствения измерител, който отчете загуба с минималните 0,06% до ниво 88,08. От компонентите на индексът емисията на Булленд инвестмънтс АДСИЦ (+10,77%) -0,977лв. бе с най-голям ръст, а тази на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ  (-1,96%)-0,0,55лв., регистрира най-голям спад.

Вашият коментар

Required fields are marked *.