Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Как да се оттървем от високите сметки за ток

| 0 comments

С инвестиция под 5 хил. евро се откачаме от енергото и ставаме производители

За около 9000 лева на почти всяка сграда може да бъде инсталирана покривна фотоволтаична система  и да бъде решен проблемът с плащането на високи сметки за ток. Инсталация с капацитет от 3 до 5 киловата е напълно достатъчна за покриване на енергийните нужди на едно домакинство. Свързана към мрежата или снабдена с акумулатор, системата ще осигурява денонощен приток на безплатна електроенергия, произведена от слънцето. Инвестицията в такава система се изплаща за около 10 години, и след това произведената от слънцето енергия може да се продава на преференциални цени и да се генерира порядъчен доход. Животът на соларните модули е поне 25 години и затова вложението във фотоволтаична система може да е  много по-атрактивно и доходоносно от банков влог, например.

Цената

За последните осем години соларната технология е поевтиняла повече от шест пъти. Това се дължи на широкото разпространение и динамичното подобрение на производителността на фотоволтаичните клетки. Тази тенденция се запазва, а изкопаемите горива постоянно повишават цената си. Съвсем скоро токът от слънце ще бъде по-евтин от тока от конвенционални източници. Веднъж инсталирана, фотоволтаичната система започва да генерира приход веднага.

Как да започнем

В момента основната пречка пред подобна инвестицията са тежките и дълги бюрократични процедури за инсталиране на фотоволтаични системи за битови и стопански нужди. Българската фотоволтаична асоциация многократно е алармирала институциите за необходимостта от облекчения. Когато административният режим стане достъпен, ще бъдат създадени нови десетки хиляди работни места, които да не са концентрирани само в столицата или големите градове. Масовата възобновяема технология спомага за облагородяване на отдалечени райони и по-малки населени места, чрез създаване на заетост в малки и средни предприятия – гръбнака на всяка икономика. Единствените губещи от това ще бъдат монополните електроразпределителни предприятия. Превръщането на потребителите в производители на ток ще обезсмисля ролята на ЕРП-тата и все повече ще свива техния пазарен дял. Те от години блокират регулаторните промени, които биха позволили на гражданите и малките фирми сами да произвеждат енергия от възобновяеми източници.

Бюрокрация

В момента тече публична консултация за новата наредба за присъединяване на нови производствени мощности към електропреносната мрежа. БФА и другите асоциации на производители на екологична енергия се опитват да премахнат ненужните процедури по узаконяване на нови ВЕИ производства за битови нужди. Надяваме се със старта на есенния политически сезон институциите да осъзнаят необходимостта от навременни действия в тази насока. Бизнесът и гражданите са готови за промяната.

Останалите параметри

Централите почти не се нуждаят от подръжка и това прави необходимите средства за експлоатация много близки до нула. Регулярно почистване на панелите е достатъчно, за да получаваме оптимално количество електроенергия. Те се почистват по същия начин, по който се почистват прозорчите в дома ни. Фотоволтаичната система не причинява шум или други замърсявания, няма вредни за хората излъчвания, а при износването на панелите (след най-малко 25 години), те се рециклират и заменят с нови. Мит е, че фотоволтаиката изисква прекалено много място. Изчисленията сочат, че ако Европа покрие 100% от енергийните си нужди със слънчева енергия, соларните панели за тази цел ще заемат едва 0,7% от нейната територия. За България данните са в пъти по-добри – ако реализираме потенциала за разпространение на фотоволтаиката, ще е нужно да заемем с модули едва 0,015% от площта на страната. За да се осигури електричество за едно домакинство е нужна инсталация с площ около 20-30 квадратни метра.

Когато потребителите станат производители

Когато масово започнат да се инсталират фотоволтаични системи за битови нужди и голяма част от потребителите започнат да сами да произвеждат необходимата енергия пазарът на електроенергия ще се демонополизира и така той сам ще се регулира.Ще отпадне скритото субсидиране на силно замърсяващите ядрени и въглищни централи, което в момента се прави чрез надбавките в сметките за ток, чрез данъците и средствата за здравеопазване. Използването на слънцето и другите възобновяеми източници ще ни освободи от вноса на изкопаеми горива. Соларният ток е екологичен и не замърсява околната среда с парникови газове и други вредни частици.

Източник: Българска Фотоволтаична Асоциация

***

Капман Грийн Енерджи Фонд АД е първото публично дружество, листнато на Българска Фондова Борса – София АД (борсов код C4P), което  фокусира дейността си в сферата на зелената енергия.
В края на месец юли миналата година,  фондът  приключи успешно процедура по увеличение на капитала, свързана с набирането на средства за изграждане на малки соларни проекти на покриви и фасади – инвестиция, доказала своята ефективност в европейски страни като Австрия, Германия и др.

Целите на Капман Грийн Енерджи Фонд АД са от една страна да осигури на инвеститорите си капиталова печалба чрез участие в перспективен доходоносен бизнес, а от друга – чрез събраните на борсата средства да подсигури финансиране и инсталиране на соларни модули върху покриви на домакинства,  желаещи да се възползват от преференциалната цена за изкупуване на произведената енергия за срок от 20 год.

Повече информация за дейността на Капман Грийн Енерди Фонд АД можете да намерите тук.

Вашият коментар

Required fields are marked *.