Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Динамичен финал на месец юли. SOFIX с +33,8% от началото на годината

| 0 comments

Изминалата седмица бе последната за месец юли-месец, в който търговските сесии се редуваха от такива, в които активността на борсата бе символична, до волатилни сесии изпълнени с динамика.
Публикуването на финансовите отчети на комапаниите за второ тримесечие и очакването за данните в тях допълнително внесоха динамика на пазара. Представянето на индексите за изминалия месец бе разнопосочно, като с месечни повишения завършиха SOFIX (+4,12%) и BGTR30 (+0,9%), а загуби реализираха BG40 (-4,39%) и BGREIT (-10,68%).
В основата на месечното покачване при SOFIX бяха емисиите на ПИБ (+21,76%), Стара планина (+15,6%) и Индустриален Холдинг България АД (10,9%). За първите седем месеца на годината SOFIX отчита покачване от 33,8%.

Първата сесия за седмицата стартира и премина при умерена търговия и слаби движения на цените. При борсовите измерители единствен SOFIX, очете понижение за деня с 0,04% до ниво от 450,54 пункта.  BG40 се повиши с 0,4% до 149,03 пункта, BGTR30 (+0,9%) до 329,89 пункта, а BGREIT нарасна с 1% до 89,54 пункта. С най-голям оборот за сесията бяха емисиите на Софарма (-0,3%) – 94 хил. и двете емисии на Химимпорт: привилегировани (-2,2%) –83 хил. и обикновени (0%)– 47 хил.  В наблюдаваната търговска сесия нямаше явен превес на печеливши/губещи, като с най-добро представяне бяха акциите на Трейс Груп (+12,9%), Билборд (+7,8%) и Холдинг Варна (+4,3%), а с най-голям спад книжата на Свинекомплекс Николово (-11,6%) и Топливо (-4,1%).

Търговската сесия във вторник премина с превес на компаниите, отчитащи покачване в цените си. И четирите борсови индекса завършиха с покачване за деня, като най-голямо бе това при SOFIX, който нарасна с 1,47% до ниво от 457,16 пункта. BG40 се повиши с 0,46% до 149,72 пункта, BGTR30 се покачи с 0,4% до 331,21 пункта, а BGREIT прибави 0,16% до 89,68 пункта. Компаниите с най-голям оборот бяха традиционно емисията на Софарма (-0,6%)–255 хил., Марицатекс (0%)–91 хил., Зърнени Храни България (+3%)–51 хил. и Химимпорт (+0,9%)–48 хил.

Сериозно покачване през деня регистрира Холдинг Пътища (+58,33%)-0,19лв., като при емисията през деня се наблюдаваше по-висока активност от обичайната. Двуцифрени ръстове в проценти отчетоха още емисиите на  ИХБ Електрик /Елпром ЗЕМ/ (+34%)-5,90лв. и Унифарм (+18,33%)-3,55лв., а най-голям спад записаха книжата на Трейс Груп (-7,78%)-3,25лв. и Проучване и добив на нефт и газ АД (-3,33%)-5,80лв.

Последната сесия за месец юли премина при по-висок темп на търговия. Още в началото на търговската сесия активността на инвеститорите бе значително по-висока от обичайната, като   преобладаваха позициите, които регистрират покачване.
На фона на оживената търговия в първите часове на деня, отново се открои повишената активност при обикновената емисия на Химимпорт, като сключваните сделки бяха при сравнително тесни ценови граници 1,32-1,337лв. за деня. Интересна търговия се наблюдаваше и при емисията на Биовет АД. Още в първите минути на деня позицията отчете покачване в цената от 9,60 до 10 лева (+4,75%), но в по-късните часове на деня се завърна към началните си стойности.
След сравнително активната търговия в предходния ден с акциите на Холдинг Пътища активността по позицията в сряда бе ниска. Не липсваха емисии регистрирали за деня двуцифрени ръстове в проценти. Акциите на Юрий Гагарин АД поскъпнаха с 18,29% до 48,50лв., като в края на борсовия ден единична сделка за 400 броя акции ограничи изменението до (+6,46%)-43,65лв.

Добро представяне за деня имаха и емисиите на ПИБ (+7,11%)-2,35лв. и ЦКБ (+2,30%)-1,07лв. Традиционно високите обеми при Софарма се запазиха и през тази сесия, като за деня се изтъргуваха над 93 хил акции в ценови диапазон 3,31-3,349лв. Не липсваха и емисии, които бяха губещи за деня, но трябва да се отбележи че понижението при тях бе извършено при ниски обеми.
В класацията на компаниите, отчели понижение на цената попаднаха емисиите на Топливо (-8,51%)-3,20лв., Унифарм АД ((-7,04%)-3,30лв., Алкомет АД (-4,55%)-5,01лв. След края на деня, водещият индекс SOFIX нарасна с 1,1% до ниво от 462,04 пункта, BG40 се понижи с 0,5% до 149,01 пункта, BGTR30 се покачи с 0,6% до 333,20 пункта, а BGREIT спадна с 2% до 87,90 пункта.

Първата сесия за месец август премина при по-спокойна търговия на БФБ-София, като индексите се разделиха в представянето си за днея. С покачване бяха BG40 (+0,7%) до 150 пункта и BGREIT (+0,1%) до 87,94 пункта, а загуби от по 0,5% отчетоха SOFIX- 459,85 и BGTR30 до 331,63 пункта. Съществен принос към регистрирания оборот на борсата (1,196 млн. лв.), имаха емисиите на Софарма (-1,2%)–3,30лв.-325хил., Проучване и добив на нефт и газ (-3,8%)–194 хил., Холдинг Варна (0%)–12лв.-190хил. и ПИБ (-1,2%)–2,32лв.-172хил. На На практика извън този списък нямаше емисия, която да регистрира оборот над 100 хил. лева. И в четвъртък акциите на Юрий Гагарин АД (+9,38%)-47,74лв. регистрираха покачване, макар и с нисък обем. Под въздействието на данните от финансовия отчет, акциите на самият борсов оператор регистрираха ръст от 4,39%-2,95лв. Активността в търговията при Холдинг Пътища отново се завърна, като за деня дружеството регистрира понижение от 19,46% до 0,15лв. В основата и бе предлагането на по-големи обеми книжа за продажба при нива от 0,15лв. за брой.

Последният ден от работната седмица премина отново при търговия, която не изобилстваше от емоции за пазарните участници. Емисията на Химимпорт АД (-0,52%)-1,33лв. бе сред най-ликвидните за деня. След като в предходните дни бе удовлетворен ордера за покупка при Каолин АД (4,156лв.) покупката на предложените акции за продажба при тази цена наредиха емисията като лидер по брой транзакции за деня. Широкият спред и продажбата директно върху оферта купува на 200 акции при Албена АД (-3,85%)-50лв. наредиха дружеството с най-голямо понижение за деня. На практика измененията при дружествата бяха ограничени  и в болшинството от случаите – регистрирани при ниски дневни обеми. При изтъргувани 26,3 лота емисията на ПИБ регистрира понижение с 2,97% до ниви 2,25 лева.

Индексите приключиха деня с понижения, както единствен BGREIT  остана без промяна. Загубата при останалите бе:  SOFIX (-0,75%), BG40 (-1,39%), BGTR30 (-0,64%).

Кратко обобщение на движението на индексите през седмицата

В изминалата седмица SOFIX регистрира покачване с 1,27% до ниво 456,41 пункта. От 15 компонента в него 10 отчетоха покачване в стойностите си, емисиите на М+С хидравлик АД (-2,17%)-9,00лв., и Стара планина холд АД (-0,63%)-3,011лв. записаха понижение, а акциите на Каолин АД и Монбат АД и Албена АД останаха без изменение при  цени 4,156лв. и 6,90лв. и 50,00 лева за лот. С най-добро представяне от компонентите бяха акциите на Зърнени Храни България АД (+8,73%)-0,436лв., ПИБ (+6,10%)-2,295лв. и Булгартабак-холдинг АД  (+4,08%)-102,00лв.

BG40 регистрира понижение от 0,36%, до ниво 147,92. От 40 компонента в индекса по 23 отчетоха покачване, 12 регистрираха понижение, а 5 останаха без промяна. Топ 3 на покачващите бяха Оловно цинков комплекс АД (+27,37%)-0,242лв.,Билборд АД (+13,73%)-0,58лв. и Енемона АД (+12,36%) -3,146лв., а с най-голяма загуба Неохим АД (-7,04%)-33,00лв, ЗД Евро инс АД (-7,04%)-0,295лв. и Енерго-Про Продажби АД (-3,32%)-13,10лв.

BGTR30 добави +0,75% за седмицата, завършвайки при 329,52 пункта. От 30 дружества в структурата му, 15 регистрираха седмично покачване, 8 понижение, а 7 останаха без промяна. С най-добро седмично представяне бяха емисиите на С Енемона АД (+12,36%) -3,146лв, ПИБ (+6,10%)-2,295лв. и Трейс груп холд АД (+5,77%)-3,30лв., а при губещите се наредиха Неохим АД (-7,04%)-33,00лв., Сила Холдинг АД (-4,45%)-1,48лв. и Енерго-Про Продажби АД (-3,32%)-13,10лв.

BGREIT отчете загуба с 0,78% до ниво 87,94. От компонентите на индекса с най-добро представяне бе емисията на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (+2,96%)-0,556лв., а с най-слабо И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ (-13,25%)-3,60лв.

Прочети повече в седмичния ни бюлетин! – > Weekly Bulletin 29.07-02.08.2013

Вашият коментар

Required fields are marked *.