Блог

март 9, 2014
от Capman Holding
0 comments

SOFIX проби нивото от 600 пунка и се задържа над него

Сложната обстановка в Украйна повлия сравнително слабо на инвеститорите и през търговските сесии на БФБ-София преобладаваха позитивните настроения. След първоначалния натист във вторник, обхванал основно по-ликвидните позиции, купувачите безпроблемно взеха превес, като данните от финансовите отчети спомогнаха за това. През … Четете още

февруари 24, 2014
от Capman Holding
0 comments

На фона на по-предпазливата търговия, която наблюдаваме през търговските сесии, на изминалата седмица позитивния тренд при борсовите измерители бе запазен.  Въпреки, че наблюдаваме една по-предпазлива търговия, не липсваха сделки за големи пакети книжа при позициите които регистрираха повишена активност от … Четете още

февруари 9, 2014
от Capman Holding
0 comments

Борсовите измерители запазиха тенденцията си към покачване

/седмичен коментар за търговията на Българска Фондова Борса-София/ Информацията от финансовите отчети за последното тримесечие на изминалата година беше в основата на резките ценови изменения в търговските сесии през тази седмица. Инвеститорите насочиха вниманиято си към дружества, които доскоро бяха … Четете още

януари 30, 2014
от Capman Holding
0 comments

Инвеститорите отново се насочват към взаимните фондове

9 от 10 управляващи дружества отчитат от началото на годината повишен инвестиционен интерес към управляваните от тях взаимни фондове. Данните са резултат от наше анкетно проучване. Като причини за засиления интерес към фондовете и за растежа на пазара респондентите посочват: … Четете още

януари 12, 2014
от Capman Holding
0 comments

SOFIX добави 6,14% за седмицата и се установи трайно над 500 пункта

След като още в първите сесии на настоящата година, родният капиталов пазар регистрира значително повишение в стойностите на борсовите си измерители, логично е да си зададем въпросa какво да очакваме през настоящата година. Обикновено началото на годината е периодът, през … Четете още