Блог

януари 30, 2014
от Capman Holding
0 comments

Инвеститорите отново се насочват към взаимните фондове

9 от 10 управляващи дружества отчитат от началото на годината повишен инвестиционен интерес към управляваните от тях взаимни фондове. Данните са резултат от наше анкетно проучване. Като причини за засиления интерес към фондовете и за растежа на пазара респондентите посочват: … Четете още

януари 17, 2014
от Capman Holding
0 comments

Резултати на взаимните фондове към 17.01.2014. Къде сме ние?

Отваряме нова рубрика в блога си, с която периодично ще ви информираме за пазара на взаимни фондове в България и нашето място на него. В представените таблици сме направили сравнение на фондовете, които имат еднакъв рисков профил с този на управляваните от нас … Четете още

септември 4, 2013
от Capman Holding
0 comments

Речник на инвеститора: Диверсификация

Диверсификацията е техника за управление на риска, която комбинира различни видове инвестиции в общо портфолио. Тя има за цел да премахне несистематичните рискови събития в един портфейл (това са рисковете, специфични за конкретната компания и отрасъла,  в който тя оперира), … Четете още

август 14, 2013
от Capman Holding
0 comments

Речник на инвеститора : Стандартно отклонение

Стандартното отклонение (standard deviation) е статистическа мярка за измерване на риска. Чрез него инвеститорите имат възможност да определят степента на колебание на дяловете на един взаимен фонд и да вземат информирано решение при избора му. Колкото повече варира доходността на … Четете още

август 11, 2013
от Capman Holding
0 comments

Ваканционно настроение на БФБ – спокойна търговия и слабо изменение в цените

Измина още една борсова седмица, в която на БФБ наблюдавахме изключително спокойна търговия, при която изменението в цените бе ограничено и в голямата си част бе функция на единични сделки. Пасивното поведение на инвеститорите, което наблюдавахме през петте сесии е … Четете още