Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

| 0 comments

Тази седмица на БФБ-София наблюдавахме търговия в тесни  граници. Спекулативно настроените инвеститори останаха извън пазара в очакване на по-ясната му посока .Натискът на продавачите при редица от позициите срещна съпротивата на купувачи.  Голямата изненада поднесоха непаричните платежни средства в лицето на компенсаторните записи. Новината за разширението на обхвата им на използване повиши стойностите им до 60 стотинки за единица и н апрактика изравни цената им със земеделските бонове.

Предлагането на акции от ПФК ЦСКА отреди на клуба челното място по брой транзакции през седмицата, но резултатът до момента остава все още далеч от достигането на 1,4 млн. които гарантират успех предлагането. Обичайно ликвидните позиции регистрираха значително по-ниска активност през сесиите тази седмица, а инвеститорите останаха в очакване. На фона на ръста на пазара от началото на годината наблюдаваме, реакцията на пазара е напълно нормална и обяснима и не може да се говори за дълбока корекция. Предстоящото оповестяване на данни за първото тримесечие при публичните компании ще определи посоката на пазара.

Предпазливостта властва на борсата през първата сесия в понеделник, след като в петъчната сесия пазара мнинимизира понижения регистрирани през предходната седмица. Активността на инвеститорите бе ниска, като дневен превест имаха позициите които регистрираха понижения. През вторият си ден от публичното предлагане, акциите на ЦСКА, регистрираха най-голям брой транзакции за деня на борсата при обем от 23 675 акции. Обичайно активните позиции регистрираха ниски обеми, като по-сериозни цениви изменения за сесията записаха емисиите на  Зърнени Храни България (+3,41%)-0,58лв., Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (+2,4%)-0,64лв. и М+С Хидравлик (+2,19%)-14,00лв., , а с най-силен спад са книжата на Елхим Искра (-6,26%)-2,05лв., Албена Инвест Холдинг (-6,22%)-6,33лв.,  и Билборд (-5,95%)-0,70лв. SOFIX регистрира повишение с 0,68% до ниво 596,24, BGBX40
нарастна с 0,38% до 119,52, BGTR30 добави 0,1% до 436,28, а единствен ВGREIT регистрира дневно понижение с минималните 0,05% до ниво 98,05 пункта. Акциите на Химимпорт-обик. -2,14лв, понижиха капитализацията си с 0,9% за сесията, и бяха сред регистриралите най-голям оборот за деня.

Във вторник инвеститорите отново показаха предпазливо поведение. Борсовите индекси продължиха тенденцията към минимални дневни изменения на стойностите си, формирани при при ниски обеми изтъргувани книжа. На фона на вялата търговия през деня се открои поскъпването при непаричните средства, като и трите инструмента бяха изкупени през ранните часове на сесията до ниво от 0,60лв. Най-голям обем за деня ( 1 640 млн.),  регистрираха компенсаторните записи (+6%)-0,585лв., докато обемът на жилищните компенсаторни записи (+17,82%)-0,60лв.  за сесията бе 327 хил. номинал. Акциите на  М+С Хидравлик (+8,57%)-15,20лв продължиха тенденцията си към покачване за деня, докато тези на Спарки-Елтос регистрираха спад от 3,57% до 1,35лв. Въпреки слабата активност през сесията превес имаха емисиите, регистриращи покачване. Обичайно активните за борсата позиции  се търгуваха без съществени изменения и регистрираха по-ниска активност при ограничен брой сделки. SOFIX (599,00) се премина за кратко нивото от 600 пункта през деня с регисриран ръст от 0,46%. BGBX40 и BGTR30 също регистрираха повишения  с 0,5% до 120,13 и 0,54% до 438,65 пункта, а BGREIT регистрира за поредна сесия понижение от 0,35%  до 97,71 пункта.

 

В сряда борсовата търговия бе по-активна на фона на предходните дни с явен превест на позициите регистрирали покачване над губещите. SOFIX регисрира за сесията покачване с 0,36%, до 601,16 пункта,  BGTR30 добави 0,55% до 441,08, а BGREIT (+0,11%)-97,82. Единствен BGBX40 записа минимална загуба от 0,07%  до 120,05 пункта. С най-голям оорот за деня при бяха емисиите на  Химимпорт обик. (-0,05%)– 2,18лв., Първа Инвестиционна Банка (+1,8%) – 4,07лв. и Неохим (+5,88%)-54,00лв. Сред малкото
емисиии регистрирали понижения бяха Проучване и добив на нефт и газ (7,82%0-8,70лв., Зърнени храни България (-1,57%)-0,57лв., М+С Хидравлик (-1,32%)-15,00лв., ЧЕЗ Разпределение (-1,06%)-1580,00лв. За деня бяха закупени нови 11 572 акции на ЦСКА, като за пореден ден емисията генерира най-висок брой транзакции.

Сесията в четвъртък премина на ниски обороти, след като в предходните дни пазара показа наличие на съпротива при натиск от продавачи. Желанието за прибиране на печалби бе сравнително слабо, макар, че индексите на борсата регистрираха дневни понижения.  SOFIX се понижи за сесията с 0,2%, до 599,41 пункта.  BGBX40 и BGTR30 спаднаха с 0,1% до 119,89 и 0,4% до 439,21 пункта, а BGREIT загуби 0,1% до 97,76 пункта. На фона на отчетеното понижение на печалбата за миналата година от 20%, акциите на Емка АД регистрираха ръст от 10,2% за сесията до 2,35лв., докато ликвидните позиции от групата на  Химимпорт регистрираха
умерени понижения за деня при символични обеми. Акциите на М+С Хидравлик (-5,2%)-14,22лв., задълбочиха понижението си, като напрактика се завърнаха до ниво на което бяха преди обявлението на дневният ред в предстоящото ОСА. Компенсаторните инструменти бяха сред най-ликвидните позиции за деня, като и трите вида регистрираха покачване до нива от 61лв. за 1 номинал.

В последната сесия за седмицата пазара не показа ясна посока. За ликвидните позиции на борсата, сесията протече в унисон с търговията наблюдавана през предходните дни. Акциите на Елхим-Искра поскъпнаха с 6,28% за деня до 2,20лв., в следствие на обявения от дружеството дневен ред в предстоящото ОСА, където ще бъде предложено гласиването на дивидент от 0,04лв. на акция и рапределение на фонд резервен под форма на нови акции в съотношение 1/1. Сред поскъпващите за деня емисии бяха тези на Проучване и добив на нефт и газ (+5,75%)-9,20лв., Актив пропъртис АДСИЦ (+12,31%)-0,22лв., както и на самият борсов оператор БФБ-София (+4,19%)-3,98лв. Продажбата на близо 400 акции на Албена АД до ниво 52,00лв., нареди на дружеството сред големите губещи за деня. Понижения регистрираха и емисиите на Българско речно плаване (-3,73%)-0,88лв., Зърнени храни (-3,4%)-0,57лв., Холдинг Варна (3,33%0-14,50лв., Топливо АД (-2,81%0-4,50лв. Обикновенната емисия акции на Химимпорт (+0,6%)-2,17лв.,регистрира на седмична база покачване от (+0,7%), докато привилигированата регистрира седмично понижение от -1,66%.

Индексите регистрираха преобладаващо с повишения, като единствен ВGREIT бе на червено с понижение от 0,10%. SOFIX нарастна с минималните 0,01% приключвайки точно на ниво 600,00, BGBX40 (+0,38%)-120,34, BGTR30 (+0,21%)- 440,13 пункта. На седмична база SOFIX регистрира понижение от 1,32%, BGBX40 нарастна с 1,01%,  BGTR30 добави 0,98% и единствен  ВGREIT отчете понижение с 0,45%.

 

Вашият коментар

Required fields are marked *.