Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Символични изменения за индексите при ограничена активност

| 0 comments

Изминалата седмица, не поднесе силно волатилна търговия на БФБ-София и премина в умерена активност на инвеститорите, които останаха в очакване на резултатите от изборите за Европейски парламент, дискусиите около вота на недоверие към кабинета на местно ниво и информацията за свикването на годишните събрания на акционерите и по-конкретно – разпределението на финансовите резултати. Борсовите индекси регистрираха ограничени изменения, а при много от емисиите спреда на офертите остана широк.
На седмична база индексите регистрираха символични изменения: SOFIX регистрира нарастване с символичните 0,02% – 590,99 пункта, BGBX40 добави 0,08% до 119,74, BGTR30  (+0,10%)- 433,52, а BGREIT се повиши с 0,83%  до ниво 97,20 пункта.

Водещият индекс на БФБ – SOFIX, се повиши с 0,35% до 592,94. Широкият  BGBX40 регистрира покачване от 0,15% до 119,83 пункта, BGTR30 единствен отстъпи с 0,49% до 432,58 пункта, а BGREIT прибави минималните 0,05%  до 96,25 пункта.

Акцентът на деня бе дали инвеститори в ЦСКА, ще  спасят публичното предлагане. За съжаление, едно толкова масово борсово явление като IPO-то на столичния клуб се провали, като окончателният резултат бе  пласирането на  359 206 акции на стойност 1 077 618 лв. Това представлява едва 25,5% от необходимите за успех на емисията 1 409 210 акции, или 4 227 630 лв. През сесията превес имаше при емисиите, регистриращи понижения при неособено активна търговия. Емисиите с най-висок оборот за деня бяха: Адванс Терафонд АДСИЦ (+0,4%), и Агрия Груп (+3,2%),  а  с най-голям ръст бяха  акциите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (+4,6%), Агрия Груп (+3,2%) и Химимпорт (+3,2%),  а при отчитащите загуба  Енергони (-13%), Елхим Искра (-7%) и Енрго-Про Мрежи (-5,6%).

Спадът при Енрго-Про Мрежи бе под въздействието на информация според която Sloane Park Property Trust N.V.-  акционер в дружеството е увеличило дела си от 1,47% на 5,46% и визможността му  за осигуряване на превес спрямо останалите миноритарни акционери в решението за сделки със свързани лица от Енерго-Про Мрежи.

Тенденцията за плавни понижения бе във сила през вторник на борсата. Индексите отчетоха символични изменения на фона търговия, в която пакетни сделки формираха значителна част от дневния оборот. SOFIX, отчене понижение  от  0,07%  до 592,52, а  BGBX40 се понижи с 0,08% до 119,73 пункта, равнопретегленият BGTR30 прибави  символичните 0,01% до 432,61 , BGREIT  (+ 0,04%)  до 96,29 пункта. Най висока активност за деня формира  емисията  на Адванс Терафонд АДСИЦ като в дневната търговия акциите на дружеството не отчетоха изменение и останаха на ниво 2,80. В дневната статистика най-голямо покачване регистрираемисията на Пампорово АД (+2,9%)-7,80лв., следвана от куриерската компания Спиди АД (+2%)-25,50лв., ПИБ (+1,69%)-4,20лв. При понижаващите се Енергони за пореден ден присъстваше в челните места на печеливши/губещи с спад от 14,29%-0,01лв., а еднократна сделка с КРЗ Одесос – 65,50лв., понижи капитализацията му с 9,42%.

След поредицата от сесии в които превест имаха имисиите регистриращи понижения, в сряда опитимистите взеха леко надмощие което намери отражение в резултата при борсовите измерители. SOFIX, се покачи с 0,35% до 594,61 пункта,  BGBX40 прибави  0,23% до 120 пункта, , а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се повиши с 0,71% до 96,97 пункта. Единствен равнопретегленият BGTR30 регистрира символична загуба от  0,01% до 432,57 пункта.  Акциите на Албена Инвест Холд. поскъпнаха с 2,9%, след като холдингът предложи дивидент от 0,21 лв. на акция. В предстоящото Общото събрание което ще се проведе на 21 юни. Новината за пореден спечелен проект – този път в Прага на стойност 10,6 млн. евро от Трейд груп холд АД покачиха цената му с 1,37% до 6,75лв. Възложител е Летище Прага АД, гр. Прага, Чешка Република. Срокът за изпълнение на строителството е 24 месеца и 12 месеца пробна експлоатация.  Партньори в Сдружение Летище Прага 2013 са Трейс груп холд АД – водещ партньор и Мебикан ООД – партньор.

В четвъртък сесията на борсата премина в умерен оптимизъм, като в основата му бяха  пониженията реализирани в предходните дни. На фона на явния превест на покачващите се позиции значителна част от търгуваните емисии останаха с широки спредове, и по-нисък брой транзакции. Емисията на Петрол АД (+2,52%)-4,47лв., продължи да регистрира плавно дневно покачване на цената си в очакване на новини за свикване на извънредно събрания в което ще се гласува увеличение на капитала. След регистрираният спад при Гагарин БТ (-8,33%)  в предхония ден, през деня акциите се наредиха сред най-добре представящите се възстановявайки 5,66% от загубата до 46,49 лева. Поскъпването при Трейд груп холд АД бе в сила и през сесията акциите покачиха с нови 2,21% до 6,90лв. Оповестяването на одиторския доклад казаещ ЗД Евроинс (-5,54%) и направените в него забележки от одиторът Делойт одит ООД се отраниха негативно на компанията понижавайки цената до ниво 1,54 лева. Индексите на борсата се ограничиха в дневните си изменения, като единствен SOFIX, приключи на червено с символична загуба от 0,03% до 594,43 пункта. BGBX40 нарастна с 0,18% до 120,22 , а с покачване от  0,14%  бяха BGTR30 – 433,18 и  BGREIT  до 97,11 пункта

Последнатата тъговска сесия не поднесе изненади и премина при умерена активност на инвеститорите. Редица от ликвидните компании регистрираха ограничени загуби за деня, в търговия съпътствана от сделки за по-големи обеми. Емисията на ЦКБ (+0,15%)-1,36лв. регистрира най-висок обем транзакции за деня, следвана от емисията обикновенни акции на Химимпорт (-0,65%)-2,14лв. и Адванс Терафонд АДСИЦ (-0,67%)-2,81лв., където активността се запази висока през седмицата. Повишения регистрираха и емисиите на Фазерлес АД (+5,1%)-51,50лв., Толиво АД (+4,43%)-4,50лв., Доверие обединен холдинг (+3,14%)-1,15лв. Не липсваха и емисии оцветени в червео, но тука спада бе ограничен до един процент в голямата си част в следствие на ограничен брой сделки за големи обеми. Едва четири емисии записаха по-сериозна загуба в голямата си част формирана при символичен оборот. Куриерската компания Спиди АД (-2,88%)-23,91лв. формирани при оборот от 7,2 хил. лева, Индустриален холдинг България (-2,86%)-1,19лв., Билборд АД (-2,6%)-0,75лв. и Фонд за недвижими имоти България АД (-2,22%)-0,62лв. Индексите регистрираха в подедна сесия ограничени изменения, като за SOFIX деня донесе поредна загуба от 0,58% до ниво 590,99 пункта. BGBX40 се понижи с 0,4% до 119,74, BGTR30 регистрира повишение с минималните 0,08% до 433,52, а  ВGREIT записа загуба с  0,11% до ниво 97 пункта.

Вашият коментар

Required fields are marked *.