Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Ваканционно настроение на БФБ – спокойна търговия и слабо изменение в цените

| 0 comments

Измина още една борсова седмица, в която на БФБ наблюдавахме изключително спокойна търговия, при която изменението в цените бе ограничено и в голямата си част бе функция на единични сделки.

Пасивното поведение на инвеститорите, което наблюдавахме през петте сесии е напълно нормално за летните месеци, през които обичайно активността е вяла. Въпреки това не липсваха позиции, регистриращи двуцифрени процентни изменения при сравнително добри обеми изтъргувани книжа.

Конкретно за разгеждания период това са емисиите на Енергони АД, където предлагането на количества книжа понижи цените на сделка до 0,01лв., а обезценката за пет сесии бе 80%.  Подобна бе ситуацията и при Холдинг Пътища АД (-29,29%), като тук към настоящия момент имаме предлагане на значителни обеми книжа при цена от 0,10лв. Въпреки преобладаващия брой емисии, които регистрират понижения през петте сесии, не се наблюдава тенденция за прибиране на печалби от инвеститорите. Предлагането на пакети при определени позиции по-скоро би могло да се категоризира като преструктуриране на порфейли, отколкото като затваряне на такива.

Първата сесия за седмицата стартира и премина при умерена търговия и слаби движения на цените. Всички борсови измерители регистрираха негативни стойностти за деня, като най-голямо отклонение записа SOFIX с понижение за деня от 0,91% до ниво от 452,24. BG40 отбеляза спад от 0,2% до 147,03 пункта, BGTR30 (-0,24%) до ниво 328,73 пункта, а BGREIT (-0,15%) до 87,81 пункта. Активността за деня се ограничи до емисиите на Синергон холдинг (0%)-505 хил., Софарма (-0,8%)–203 хил. и Адванс Терафонд АДСИЦ (+2,8%)–203 хил. В наблюдавата търговска сесия натискът върху цените бе сравнително слаб, като основно измененията за деня бяха под въздействието на широки спредове. С най-добро представяне за деня бяха акциите на Елхим Искра (+6,5%), а с най-голям спад книжата на Зърнени храни България (-1,8%).

Търговската сесия във вторник премина при паритет между компаниите отчитащи покачване/понижение. Активността за деня остана на ниско ниво, а индексите приключиха деня с покачване. SOFIX нарасна с 0,24% до ниво от 453,32 пункта, BG40 се повиши с 0,16% до 147,86 пункта, BGTR30 се прибави 0,33% до 329,80 пункта, а BGREIT нарасна с 0,64% до 88,37 пункта. С най-голям оборот бе по вече наложила се традижия емисията на Софарма (-1,4%)–91хил. следвана от Химимпорт (+1,4%)–45хил. и Българска роза-Севтополис (-0,6%)–41хил. Сериозно понижение регистрираха акциите на Енергони АД, които за сесията поевтиняха с (-23,08%)-0,02лв. – емисия, при която се наблюдаваше по-висока активност от обичайната. За деня с най-добро представяне бяха акциите на Свинекомплекс Николово АД (+7,8%) и Софарма Трейдинг (+3,7%), а с най-голям спад освен Енергони бяха книжата Фонд Имоти АДСИЦ (-12,5%) и БАКБ АД (-3,8%).

Сряда донесе отново понижения за борсовите индекси при обичайно ниска активност на пазара. SOFIX регистрира спад с 1,1% до ниво от 448,31 дължащо се основно от сделки за ниски обеми при ПИБ и Индустриален холдинг България. Спада при останалите индеки бе: BG40 (-0,17%)-147,61; BGTR30 (-0,92%)-326,75 и BGREIT (-0,32%)-88,09 пункта. След сравнително активната търговия с акциите на Енергони АД (-57%)-0,01лв. в предходния ден, през тази сесия активността по позицията се запази висока с обем от 2,217 млн. лота. Нелипсваха емисии, регистрирали за деня двуцифрени понижения в проценти. Акциите на Холдинг Пътища АД загубиха -17% до 0,1лв., при обем от 207хил. акции. С най-висок оборот за сесията бяха емисиите на Адванс Терафонд АДСИЦ (-0,6%)– 52хил., Зърнени храни България (-3,5%)-47хил. и обикновената емисия акции на Химимпорт (-0,8%)–41хил.
Сесията в четвъртък не поднесе изненада за инвеститорите, като индексите се раделиха в представянето. Единствен BGREIT (+0,18%) записа дневно покачване до 82,25 пункта. На фона на летните настроения обхванали търговските сесии на БФБ, SOFIX отчете понижение от (-0,46%)-446,26, BG40 (-0,2%) до 147,32 пункта, а BGTR30 (-0,54%) до 324,99 пункта. Съществен принос към регистрирания оборот на БФБ-София (382 хил. лв.), имаха емисиите на Адванс Терафонд АДСИЦ (+0,92%)-2,16лв.–78хил., Булгартабак Холдинг АД (-3,06%)-95лв.-74хил. и Интеркапитал Пропърти Дивелъпмънт АДСИЦ (-7,41%)–0,20лв.-50хил. Извън този списък нямаше емисия, която да регистрира оборот над 50 хил. лева. И през настоящия ден акциите на Енергони АД (-23,08%)-0,009лв. задълбочиха тенденцията си към понижение. Със загуби за деня, но при нисък оборот бяха и емисиите на Спарки-Елтос АД (-12,34%)-0,81лв., Соларпро холдинг (-10,26%)-0,35лв., Енемона АД (-5,06%)-3,04лв. Активността в търговията при Холдинг Пътища отново се завърна, като за деня дружеството регистрира понижение от 1%-0,095лв. Предлагането на  по-големи обеми книжа за продажба при нива от 0,10лв. за брой беше в сила за деня. Сред най-добре представилите се за сесията (също при ниски обеми) бяха емисиите на Актив Пропъртис АДСИЦ (+12,35%)-0,18лв., Фонд Имоти АДСИЦ (+12,2%)-0,05лв. и Топливо (+6,19%)-3,40лв.

Последният ден от работната седмица премина отново при търговия, която не изобилстваше от емоции за пазарните участници. Емисията на Адванс Терафонд АДСИЦ (-1,57%)-2,13лв. бе сред най-ликвидните за деня. Продажбата на малки количества книжа и широкия спред при Синергон Холдинг (-8,53%)-1,37лв., наредиха дружеството с най-голямо понижение за сесията. На практика измененията при дружествата бяха ограничени, и в болшинството от случаите- регистрирани при ниски дневни обеми. При изтъргувани над 12 хил. лота емисията на ПИБ АД се нареди в класацията на най-добре преставилите се за деня с покачване от 2,52% до ниво 2,32 лева за акция. Сделки при нива от 7 лева наредиха акциите на Монбат АД (+1,45%) сред печелившите за деня. Индексите приключиха преобладаващо с понижения, като единствен BG40 (+0,35%) регистрира покачване. Загубата при останалите бе:  SOFIX (-0,15%), BGTR30 (-0,23%), BGREIT (-0,29%).

Кратко обобщение на движението на индексите през седмицата

В изминалата борсова седмица SOFIX регистрира загуба от 2,37% до ниво 445,61 пункта. От 15 компонента в него едва 4 отчетоха покачване в стойностите си, 10 записаха понижение, а акциите на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ останаха без изменение при 0,556лв. за лот. С най-добро представяне от компонентите бяха акциите на Монбат АД (+1,45%)-7,00лв., ПИБ АД (+1,09%)-2,32лв., а с най сериозен спад емисиите на Булгартабак-холдинг АД (-6,86%) -95,00лв., Еврохолд България АД (-4,66%)-0,92лв., и Зърнени Храни България АД (-3,67%)-0,42лв.

BG40 регистрира спад с минималните 0,06%, до ниво 147,83. От 40 компонента в индекса 10 отчетоха покачване, 26 регистрираха понижение, а 4 останаха без промяна. Топ 3 на покачващите бяха Софарма трейдинг АД (+3,70%)-2,80лв., Петрол АД (+3,42%) -4,50лв. и Оловно цинков комплекс АД-Кърджали (+3,31%)-0,25лв., а с най-голяма загуба Холдинг Пътища АД (-29,29%)-0,10лв, Синергон Холдинг АД (-14,25%)-1,372лв. и Билборд АД (-13,73%)-0,50лв.

BGTR30 загуби 1,60% за седмицата, завършвайки при ниво от 324,24 пункта. От 30 дружества в структурата му, 5 регистрираха седмично покачване, 16 понижение, а 9 останаха без промяна. С най-добро седмично представяне бяха емисиите на Софарма трейдинг АД (+3,70%)-2,80лв, Монбат АД (+1,45%)-7,00лв., ПИБ АД (+1,09%)-2,32лв., а при губещите Синергон Холдинг АД (-14,25%)-1,372лв., -холдинг АД (-6,86%) -95,00лв. и Еврохолд България АД (-4,66%)-0,92лв.

BGREIT регистрира минимално покачване от 0,06% до ниво от 87,99 пункта. От компонентите на индекса емисията на И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ (+12,50%)-4,05лв. бе с най-голям ръст, а тази на Булленд инвестмънтс АДСИЦ  (-4,26%)-0,90лв. регистрира най-голям спад.

Прочети повече в седмичния ни бюлетин! – > Weekly Bulletin 05.08-09.08.2013

Вашият коментар

Required fields are marked *.