Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Речник на инвеститора : Стандартно отклонение

| 0 comments

Стандартното отклонение (standard deviation) е статистическа мярка за измерване на риска. Чрез него инвеститорите имат възможност да определят степента на колебание на дяловете на един взаимен фонд и да вземат информирано решение при избора му. Колкото повече варира доходността на един фонд в рамките на поредни дни или месеци, толкова по-голямо е и стандартното му отклонение.

Показателят се изчислява въз основа на исторически данни за нетната стойност на активите на един  дял, които колективната инвестиционна схема обявява за период от една година назад.

Стандартно отклонение равно на нула означава, че възвращаемостта на инвестицията не се е променила за разглеждания период.

Защо е полезно за инвеститора да има на разположение този показател?

Да предположим, че желаете да инвестирате във взаимен фонд, но се колебаете кой да изберете между два фонда с еднаква доходност от около 15%. На помощ идва стандартното отклонение. Фондът с по-висока стойност на стандартното отклонение може да се определи като по-рисков, тъй като е отчитал съответно по-висока степен на колебание на цената на дяловете. Инвеститорът следва да съобрази доколко рисковия профил на фонда е подходящ за него съобразно личната му толерантност към риск.

Важно е за инвеститорите да знаят, че трябва да сравняват еднакви класове активи или в случая на взаимен фонд да сравняват фондове с еднакви инвестиционни профили или –  нискорисков с нискорисков фонд, балансиран с балансиран и т.н.

Методологията за изчисляване на стандартно отклонение е възприета от Капман Асет Мениджмънт АД, както и от всички останали членове на Българската Асоциация на Управляващите дружества /БАУД/. Изготвена е на база правилата на FEFSI (Европейската Федерация на Инвестиционните Фондове).

Къде можете да намерите тази информация за управляваните от Капман взаимни фондове?

Информацията относно стандартното отклонение на договорните ни фондове – Капман Фикс, Капман Капитал и Капман Макс можете да намерите на www.capman.bg – непосредствено под цената за покупка/обратно изкупуване на всеки взаимен фонд.

Вашият коментар

Required fields are marked *.