Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

SOFIX добави 6,14% за седмицата и се установи трайно над 500 пункта

| 0 comments

международни пазари, търговияСлед като още в първите сесии на настоящата година, родният капиталов пазар регистрира значително повишение в стойностите на борсовите си измерители, логично е да си зададем въпросa какво да очакваме през настоящата година.
Обикновено началото на годината е периодът, през който стартира стуктуриране или преструктуриране на портфейли, а макроикономическата ситуация допълнително оказва пряко влияние върху обемите и оборота на БФБ.

Именно и поради това първите месеци на всяка календарна година в болшинството от случаите са били винаги добри за родния капиталов пазар. Нека си припомним търговията, която наблюдавахме в началото на миналата година. Тогава, за разлика от предходни години, за първи път се появиха нови инвеститори, които заложиха на инвестиции на БФБ. Основание за това бе поведението на индексите, които за разлика от тези на останалите регионални пазари регистрираха слабо въстановяване. Политическата нестабилност в следствие на февруарските протести в страната успя да спре устрема на инвеститорите и пазара ни забави тепото в очакване на изхода от нестабилността.

Наблюдаваното рязко покачване в последните търговски сесии е основно, в следствие на бавните темпове, с които емитентите на БФБ възстановяват загубеното от първите години на кризата. И ако първоначално движението е чисто емоционално, то в следващите месеци ще бъде пряко обвързано с очакванията и данните, оповестени във финансовите отчетите на публичните компании.

За изминалата седмица SOFIX регистрира покачване от 6,14% (523,87 пункта),  установявайки се трайно на ниво над 500 пункта. Най новият измерител – BGВХ40 прибави 4,67% до 104,96, BGTR30 се покачи с 4,43% до 364,73 пункта, а BGREIT с 0,36% до 88,81 пункта.

Още в първата сесия за изминалата седмица пазарът регистрира сериозно покачване, обхванало широк кръг от емисии. Още при старта на сесията предпочитаните от инвеститорите емисии регистрираха сериозни повишения, придружени от активна търговия.
Обикновената емисия на Химимпорт повиши пазарната си капитализация с 9,23% до 1,74лв, а привилегированите акции нараснаха с 2,80%- 1,95лв. Финансовият сектор в лицето на ПИБ и ЦКБ регистрира покачване съответно с 5,99%-1,06лв. и 5,56%-2,64лв. Не липсваха емисии отчели за деня понижения, но при значително слаб оборот.
Пример за такава бе емисията на Неохим (-8,87%)-50,12лв., където рязкото покачване на цената в рамките на последния месец активира ордери за продажба. SOFIX регистрира покачване за деня от 1% до 498,51 пункта. BGВХ40 прибави 0,66% до 100,94 пункта, BGTR30 регистрира минимално покачване от 0,01% до 349,30 пункта, а BGREIT се понижи с 0,85% до 87,74 пункта.

След като в понеделник SOFIX не успя да премине нивото от 500 пункта, във вторник то бе покорено още в старта на сесията и индексът остана трайно над него. Денят стартира при засилен интерес към покупки на емисията на ЦКБ, като още през първите часове позицията оглави дневната статистика със значително покачване.
Интересът към двете емисии на Химимпорт наблюдаван в последните сесии се запази и през настоящата, като и двете позиции – обикновена и привилегирована бяха след лидерите за деня по брой сключени сделки. Прибирането на печалби при акцията на Петрол АД продължи, като позицията регистрира понижение от 4,25% до цена от 3,40лв. и при обем от едва 6 800 акции.

SOFIX се повиши с 1,97%, достигайки до 510,31 пункта. BGBX40 отчете ръст от 2,2% до 103,18 пункта. BGTR30 беше нагоре с 2% до 356,37 пункта, а BGREIT се понижи с 0,6% и достигна до 87,20 пункта.

В сряда ръстът на БФБ продължи, като покачването през деня обхвана по-широк кръг емисии. Интересно събитие в борсовата търговия за деня бе понижението (-0,23%) и регистрираните сделки при нива от 0,411лв. при емисията на Спарки Елтос АД. Позицията сравнително безпроблемно възстанови част от загубеното, приключвайки деня при нива от 0,65лв. Предложеното количество книжа съответства на дела притежаван от компанията Абърдийн, по известен с предишното си име Артио.

Акциите на Химимпорт продължиха своят ръст, като привилегированата емисия акции поскъпнаха с 4,88%-2,15лв., обикновената емисия (+7,03%)-1,98лв., а акциите на ЦКБ добавиха нови 8,56%-1,28лв. Редица позиции регистрираха за деня покачване, а сред малкото регистрирали загуби  за сесията бяха книжата на Фазерлес АД (-4,25%)-38,30лв., ЗД Евроинс (-4,15%)-1,04лв., Елхим Искра АД (-2,63%)1,85лв.

SOFIX регистрира поредно повишение от 1,97%, достигайки до 520,38 пункта. BGBX40 нарасна с 1,58%% до 104,61 пункта, BGTR30 добави 1,7% до 362,44 пункта, а BGREIT 0,28% до 87,44 пункта.

Устремът на борсата не спря и в четвъртък, макар и регистрираните обороти да бяха значително по-ниски. След волатилната търговия при Спарки Елтос АД в предходния ден, позицията попадна сред регистриралите най-голямо положително изменение за деня с покачване от 15,38%-0,75лв.

Най-голям оборот за деня регистрираха емисиите на  Химимпорт-обикновена (+2,5%) –2,03лв., Индустриален Холдинг България (+4,8%) – 0,95лв., Адванс Терафонд АДСИЦ (-0,4%) – 2,43лв., ЦКБ (+4,6%) – 1,46лв.  Акциите на Билборд регистрираха покачване до 0,59лв., а абсолютен лидер бе Арома АД с дневен ръст от 22,45% до 0,6лв. За разлика от предходните дни борсовите измерители се ограничиха в представянето си. SOFIX нарасна с 0,48%,  до 522,87 пункта, BGBX40  прибави +0,3%% до 104,92, BGTR30 се увеличи с 0,59% до 364,57, а BGREIT отчете изменение +1,8% до 89,01 пункта.

Последната търговска сесия премина отново при динамична търговия. В четвъртък бе публикувана информация за внесено в КФН търгово предложение към миноритарните акционери на ПИБ, в следствие на което акциите на банката регистрираха покачване през първата половина на деня до нива над 3 лева, след което емисията коригира в следобедните часове до нива 2,88-2,90лв.
По всички позиции се наблюдаваше ограничено прибиране на печалби, което обаче не доведе до съществени изменения в пазарната обстановка.

След като в предходните сесии търговията при емисията на Неохим бе подвластна на бързит ръст в цената за последните търговия на нива около 50 лева, през деня се наблюдаваше по-висока активност тук, а в последния час на борсовия ден позицията регистрира покачване до 52.лв., отчитайки дневно покачване от 4%. Покачването при акциите на ЦКБ (+5,97%) продължи като позицията затвори деня на ниво от последна сделка- 1,42лв. Ръстът в цената при Арома АД продължи, като позицията добави нови 45% до ниво на затваряне от 0,87лв. След като в близо половината от борсовия ден индексите отчитаха минимални понижения, в края на търговската сесия SOFIX регисрира покачване от 0,19%, до 523,87,  BGBX40 и BGTR30 отчетоха покачване с минималните 0,04% до 104,96 и 364,73 пункта, а BGREIT се понижи с 0,22% и достигна до 88,81 пункта.

Вашият коментар

Required fields are marked *.