Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

SOFIX запазва възходящата си тенденция

| 0 comments

Последната пълна работна седмица за настоящата година поднесе нова доза емоции на пазарните участници. През всички сесии станахме свидетели на преструктуриране на портфейли, макар и често емисиите, с които бяха сключвани сделки да спадаха към по-слабо ликвидните компании на БФБ-София.

Въпреки малките седмични изменения при борсовите измерители, представителният за БФБ индекс – SOFIX запази възходящата си тенденция и отбеляза нови рекорди.

И през тази седмица емисията на Петрол АД бе сред основните позиции намерили отражение в дневните коментари за борсовата търговия. Сделка за близо 8% от капитала на дружеството затвърди поддържането на високи седмични обеми на изтъргуваните книжа.  Този факт, съчетан с покачването на цената при сключваните сделки направи доскоро нисколиквидната позиция в лидер по оборот и брой транзакции за изминалия месец. Неизвестността и въпросите относно бъдещето развитие продължават да подклаждат апетита на инвеститорите. За сега компанията има гарантирано място в компонентите на борсовите индекси при следващата им ревизия през месец март догодина.

Сред другите важни акценти за седмицата бе търговията с акциите на Монбат АД. В края на месец октомври, дружеството продаде над половината от акциите закупени чрез процедура по обратно изкупуване, като продажната цена бе в размер на 6,40 лв.
В последната борсова сесия за тази седмица бяха регистрирани няколко сделки при цена от 6,20 лв. Количеството на предложените акции е близко до оставащия в дружеството дял обратно изкупени акции, след като приспаднем сделките от месец октомври. Дали това е така ще разберем след като Монбат АД оповести следващия си месечен отчет.

Както и очаквахме,  в последните борсови дни на месец декември превес имаха компаниите регистриращи нарастване. Очакваме тенденцията да се запази и в оставащите две търговски сесии за 2013 год.

Борсовите измерители завършиха преобладаващо на зелена територия. Техните изменения бяха както следва: SOFIX (+0.32%) до ниво 485,50 пункта, BG40 (+0.64%) до  157,72 пункта, BGTR30 (+0,32) до 344,54 пункта, а BGREIT остана без промяна на ниво от 86,54 пункта.

Вашият коментар

Required fields are marked *.