Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Липса на динамика въпреки новата структура на борсовите индекси

| 0 comments

Въпреки факта, че тази е първата седмица, в която индексите на БФБ-София имат вече обновена структура, промяната не повлия върху облика на търговските сесии.
При част от индексните компоненти се наблюдаваше по-активна търговия, но като цяло, през повечето сесии интересът бе фокусиран отново около компаниите, опериращи в сферата на недвижимите имоти. Именно и техният измерител- BGREIT  отчете своеобразен рекорд, преминавайки границата от 85 пункта – ниво, на което е бил за последно през 2008 година.

Активността при друг представител на АДСИЦ секторът – ЕЛАРГ се запази висока, а компанията оглави класацията по брой сделки за седмицата. За поредна сесия емисиите на  Химимпорт и ЦКБ останаха извън фокуса на инвеститорите, което в голяма степен важеше и за останалите представители на ликвидните компании на БФБ.

Изненада поднесе емисията на Варна-плод АД, където поскъпването бе повече от 23% без да има новини, които да го обосноват. Обемите отново бяха формирани от единични сделки за големи пакети книжа, като това най-ярко се наблюдаваше при позицията на Софарма. Книжата на ЧЕЗ-Разпределение АД останаха под натиск през периода, като минималната достигната цена на сделка бе 1 200 лева. Неизвестността пред бъдещето на компанията остава и това „отваря” вратата за нови ценови рекорди при позицията. Попадналите под натиск емисии на Неохим и КТБ, които напуснаха SOFIX, сравнително безпроблемно успяха да възстановят нивата си, добавяйки през седмицата 7,5% и 5,64%. Търговията на БФБ-София не успя да пресече серията от спокойни търговски сесии, където липсваше динамика. Инвеститорите останаха предпазливи при решенията си за операции, а липсата на новини, касаещи емитентите допълнително допринесе за облика й.

Първата сесия за седмицата стартира при превес на емисиите, отчитащи спадове.  В първата половина на деня акциите на ЧЕЗ-Разпределение АД регистрираха ръст от 6%, който в по-късната част на сесията бе ограничен до загуба с 1,38% за деня.  Емисиите на Химимпорт-обикновени регистрираха 5% спад до 1,31 лв., а тези на Монбат АД с 4,5% до 6,151 лв. Най-ликвидната позиция за деня бе ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ (+0,83%)-2,43 лв., която и регистрира най-голям оборот за деня. Индексите регистрираха изцяло понижения, като най-голямо бе това при SOFIX (-1,15%), следван от BG40 (-0,16%), BGREIT (-0,11%) и BGTR30 с минималните (-0,03%).

Сесията във вторник премина при смесени настроения на БФБ-София. След като почти през целия ден индексите бяха на печалба, в самия край на борсовия ден излязоха на червено. Единствен BGREIT отчете ръст от 0,64% до 84,7 пункта. SOFIX регистрира спад с минималните (-0,01%) до 375,15 пункта, BG40 с (-1,08%) до 128,8 пункта, дължащо се основно от спад при Албена Инвест холдинг АД (-4,59%)-5,20лв. и Зърнени храни България АД (-3,15%)-0,40лв., а BGTR30 с (-0,31%) до ниво 281,94. Активността остана в текущите граници, като отново доминираше търговията при ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ (+0,04%)-2,44лв.

Търговската сесия в сряда не поднесе изненада на пазарните участници. Активността на инвеститорите остана ниска, а резултатите от нея останаха единствено за статистиката. Дори и при активните в последните дни компании от АДСИЦ сектора, спредовете бяха широки, а дневните обеми изтъргувани книжа- ниски. Сделки с емисията на Феърплей Пропъртис АДСИЦ покачиха цената за сесията с 4,15% до 0,276 лв. за акция. Това от своя страна бе в основата на дневното покачване с 0,64% на BGREIT до ниво 85,09 пункта. На това ниво индексът не е бил повече от четири години. За първа сесия през седмицата SOFIX регистрира дневно покачване от 0,53% до ниво 377,15. Покачване с 0,85% до 129,90 пункта регистрира и „широкият” BG40, докато понижение от 0,5% за деня до ниво 280,52 записа BGTR30.

Въпреки по-високият регистриран оборот на борсата, в четвъртък сесията протече при ниска активност. Основно позициите които оглавиха класацията по ликвидност го сториха чрез сделки, касаещи големи пакети. По брой сделки за деня на челно място се нареди Адванс Терафонд АДСИЦ (+4,01%)-2,62лв. При скромни обеми емисията на Агрия Груп Холдинг АД (+7,11%)-3,45лв., се нареди сред най-добре представилите се за деня, докато тази на Варна плод АД се понижи с 12,66% до 200 лв., при по-висок от обичайният за позицията дневен обем изтъргувани книжа. При скромно обеми обикновенната емисия акции на Химимпорт поскъпна с 2,69%-1,34лв. за деня, а тази на ЦКБ с 2,24%-0,87лв. Индексите приключиха сесията преобладаващо с покачване, като единствено изключение направи BG40, който отчете понижение от 0,11% до 129,76 пункта. SOFIX нарасна с (0,6%) до ниво 379,41, BGTR30 с (0,44%) до 281,76, а BGREIT отчете нов връх с дневен ръст от 1,63% до 86,48 пункта.

Акцентът на търговията в петък бе пакетни сделки при КТБ (+2,27%), Софарма (0,43%) и ЕЛАРГ(0%). При КТБ, която е в процедура по учеличение на капитала  в единична сделка 9,90% от капитала на дружеството смени собствеността си при цена от 90,70 лева. Активизиране на купувачи се наблюдаваше при Каолин АД, като за деня акциите нараснаха с 1,71% до 3,56лв. Емисията на ЧЕЗ-Разпределение АД понижи капитализацията си с -3,33% и затвори при 1 250 лева седмицата. Сред емисиите регистрирали понижения бяха и Енемона – обикновени (-3,45%)-2,80лв., Синергон Холдинг (-2,81%)-0,9лв. и Химимпорт АД обикновени (-2,4%)-1,30лв. При непаричните средства емисията на Компенсаторните записи поскъпна с 3,53% до 0,18лв., докато тази на поименните компенсационни бонове се обезцени с -2,44% до 0,44 лв. за 1 лев номинал.

Индексите приключиха сесията разнопосочно, като с покачване бяха SOFIX (0,4%) и BGTR30 с (0,1%). Загубата при BG40 бе -2,24%, а BGREIT отчете минимален спад от -0,05%.

Седмицата донесе на SOFIX покачване от 0,36%, приключвайки при ниво от 380,91 пункта. От 15 компонента в него 7 отчетоха покачване в стойностите си, а 8 записаха  понижения.  Класацията на печелившите от компонентите бе оглавена от емисиите на Адванс Терафонд АДСИЦ (+6,59%)-2,622лв., Каолин АД (+3,82%)-3,56лв. и Софарма АД (+3,05%)-2,329лв., а в топ 3 на губещите се наредиха Албена АД (-9,82%)-44,00лв., Зърнени Храни България АД (-6,46%)-0,391лв. и Химимпорт АД (-5,51%)-1,303лв.

BG40 регистрира понижение от -4,17% за петте сесии и приключи при ниво 130.42. От 40 компонента в индекса по 18 отчетоха покачване и понижение, а  4 останаха без промяна. В топ 3 на покачващите бяха Албена АД (8,42%)-48,79лв., Агро Финанс АДСИЦ (+7%)-2,14лв. и Меком АД (+6,25%)-0,017лв., а с най-голяма загуба Спарки Елтос АД (-15,25%)-0,5лв, Булгартабак-холдинг АД (13,92%)-83,50лв. и Фонд Имоти АДСИЦ (-8,89%)-0,082лв.

BGTR30 регистрира спад с 1,88% за седмицата, завършвайки при ниво от 282,87 пункта. От 30 дружества в структурата му, 13 регистрираха седмично покачване, 11 понижение, а 6 останаха без промяна. С най-голямо седмично повишение бяха емисиите на Албена АД (8,42%)-48,79лв., Агро Финанс АДСИЦ (+7%)-2,14лв. и Монбат АД (+4,72%)-6,44лв., а с най-голяма загуба тези на Енергони АД (-75,71%)-0,11лв., Булгартабак-холдинг АД (13,92%)-83,50лв, и Доверие Обединен Холдинг АД (-8,33%)-0,77лв.

За седмицата BGREIT бе единственият измерител, който регистрира покачване с 0,55% до ниво от 84,25 пункта. От 7 компонента в индекса 2 нараснаха, нямаше губещи, а 5 останаха без промяна. Емисиите, които регистрираха покачване от компонентите му бяха тези на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (+1,38%)-0,588лв. и Адванс Терафонд АДСИЦ (+1,23%)-2,46лв.

Подробна информация за това как протече търговията на БФБ-София през настоящата седмица, може да намерите в седмичния ни бюлетин. Виж последният брой на бюлетина ->> Weekly Bulletin 18.03-24.03.2013

Вашият коментар

Required fields are marked *.