Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Положителни стойности за индексите при занижен оборот

| 0 comments

През изминалата седмица, търговията на БФБ-София запази своята станала емблематична активност. Търговските сесии изключваха събуждането на инвеститорския интерес към покупка на активи. Частично това бе променено през сесията в четвъртък, когато на пазара се наблюдаваше необичайна активност при две емисии: тази на Актив Пропъртис АДСИЦ, където за деня в множество сделки около 1 130 млн. акции смениха собствеността си и тази на производителя на местни продукти – базираното в Силистра дружество Меком АД, където в една сесия се изтъргуваха близо 40% от капиталът му. Под въздействието на упражнения в края на миналата седмица натиск от страна на продавачи в началото на тази, индексите стартираха с положителни стойности, но при занижен оборот на фондовият пазар.

Първата сесия за седмицата донесе корекция в стойностите на компаниите, продиктувана от силно негативния завършек в последната сесия на предходната седмица. Водещият индекс на БФБ – SOFIX, отчете дневно покачване от 2,3% до ниво от 294,94 пункта и  BG40 (+1,2%) до 109,73 пункта, BGTR30 (+0,9%)  за деня до 249,01 пункта, а BGREIT се покачи с (2,6%) до 69,30 пункта. За деня най-голям оборот регистрираха емисиите на Благоевград-БТ АД. Явор АД (-8,9%) – 90 хил., ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ (-3,1%) – 74 хил., Химимпорт привилегировани (+0,5%) – 68 хил. и София-БТ (+2,1%) – 68 хил. Оборотът за деня доближи 700 хил., а през сесията най-много се покачиха цените на ПИБ (+5,4%) и Булгартабак (+4,3%). С най-голям спад бяха книжата на Свилоза (-11,1%) и Явор АД (-8,9%).

Вторник приключи за индексите на БФБ предимно с понижения. SOFIX загуби (-0,2%) за деня до 294,43 пункта, BGTR30 (-0,6%) до 247,15 пункта, а BGREIT (-1,6%) до 68,17 пункта. Единствено  BG40 регистрира покачване от 0,4% до 110,12 пункта. Търговията на БФБ възлезе на 379 хил. като с най-голям оборот бяха Стара планина Холд (0%) – 106 хил., Синергон Холдинг (-6%) – 48 хил. и Неохим (-4,9%) – 41 хил.  За деня с най-висок ръст бяха акциите на Елхим Искра (+7,1%) и Монбат АД Холдинг (+8,8%), а с най-голям спад са книжата на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (-48%), Актив Пропъртис АДСИЦ (-16,7%) и Булстрад (-14,3%).

В сряда търговията на БФБ претърпя промяна -през сесията се наблюдаваше по-висока активност в сравнение с предходните. Дневният оборот бе в размер на 1,044 млн. лева, като с емисиите с най-висок оборот за сесията бяха тези на  КТБ (-0,1%) – 275 хил., Агрия Груп (+5,7%) – 273 хил., Адванс Терафонд АДСИЦ (+2,4%) – 210 хил. и ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ (+0,3%) – 171 хил. За деня най-голям ръст отчетоха книжата на Доверие Обединен Холдинг (+14,6%) и Стара планина Холд (+10,2%), а най-сериозен спад тези на БГ Агро (-28,5%) и Велграф Асет Мениджмънт (-5,9%). Индексите приключиха сесията с преобладаващо покачване в стойностите си, като изключение направи единствено BG40, който регистрира минимално понижение, оставайки при ниво 110,09 пункта.  Покачването при останалите бе: SOFIX 0,9% до 297,13, BGTR30 -0,9% до 249,77 и BGREIT с 0,7% до 68,62 пункта.

В четвъртък  на БФБ-София властваха негативните настроения. Търговията на пазара на акции възлезе на 3 667 хил. лв., благодарение основно на сделки за 39,4% от капитала на Меком АД на стойност 2,256 млн. лв. при средна цена от 0,102 лв. за брой. Под натиск бе емисията на Актив Пропъртис АДСИЦ, като за сесията близо 1 136 млн. акции смениха своята собственост при средна цена от 0,155 лева,  пазарната капитализация на компанията се понижи с 6,1% за деня.  Извън тях  с по-значим оборот за деня бяха още Адванс Терафонд АДСИЦ (-1,1%) – 763 хил. и Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ (0%) – 244 хил.  За сесията завидно покачване от 25% регистрираха акциите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, а най-голямо понижение Меком АД (-32%), Стара планина Холд (-8,4%),  Актив Пропъртис (-6,1%) и Булгартабак (-4,5%). Индексите на БФБ приключиха деня еднопосочно с понижение, като  с най-голям спад бе SOFIX (-1,8%) до 291,67 пункта, следван от спад с 0,9% при  BGTR30 – 247,59 и BGREIT 68 пункта и широкият BG40 който загуби (-0,7%) до 109,36 пункта.

В последната търговска сесия за седмицата в петък липсваха както динамика, така и изненади. Търговията прие отново позиционен характер, като към дневния оборот от 1 070 млн. лева най-голяма заслуга имаха емисиите на Адванс Терафонд (0,8%)-414 хил., Фонд за недвижими имоти България (-1,25%)- 46 хил. и Софарма(0%)-36 хил. Емисията на Актив Пропъртис АДСИЦ, освободена от натиска на продавачи, възстанови  за деня част от реализирания спад, оглавявайки класацията за печеливши с поскъпване от 2,23% за деня.  По-активна търговия се наблюдаваше при поименните компенсационни бонове където сделки се сключваха при нива 0,44 лева за 1 номинал, а емисията поскъпна с 2,33% за деня. На другия полюс бяха емисиите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ със загуба за деня от 5,08% и Индустриален Капитал Холдинг (-4,46%). Индексите на БФБ регистрираха минимални отклонения, като при SOFIX  същото бе в размер на (+0,02%), BG40 (+0,01%), BGTR30 (+0,09%) и  BGREIT с понижение от  (-0,22%).

За седмицата SOFIX отчете покачване с 1,22%, приключвайки при ниво от 291,73 пункта. От 15 компонента в него 8 отчетоха покачване в стойностите си, 5 отчетоха понижение, а емисиите на ЦКБ АД и Еврохолд България АД, останаха без промяна при 0,64лв.и 1,001 лв. за лот. Най-много поскъпнаха емисиите на Монбат АД (6,15%)-4,30лв., Адванс Терафонд АДСИЦ (3,48%)-1,635лв., и ПИБ АД (3,07%)-1,545 лв. С най-голям спад бяха Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ- (-3,41%)-0,709лв, Химимпорт АД (-1,9%)-1,03лв, и Доверие Обединен Холдинг АД (-1,43%)-1,375лв.

BG40 добави 0,84%, приключвайки при 109.37 пункта. От 40 компонента в индекса 18 отчетоха покачване, 16 понижения, а 6 останаха без промяна. С най-голямо повишение бяха емисиите на  Билборд АД (+9,26%)-0,295лв.,  ОЦК АД (+8,70%)-2,50 лв  и Монбат АД (+6,15%) -4,30лв., а с най-голяма загуба Меком АД (-51,15%)-0,149лв, Синергон Холдинг АД (-8,73%)-0,503лв и Спарки
Елтос АД  (-7,41%)-0,60лв.

BGTR30 записа седмичен покачване рамер на 0,06% за седмицата, завършвайки при 247,05 пункта. От 30 дружества в структурата му, 13 регистрираха седмично покачване, 9 понижение, а емисията на Енергони АД останаха промяна в стойността си при 4,089 лева за брий. Най-голямо седмично покачване от компонентите регистрираха емисиите на Монбат АД (+6,15%)-4,30лв., Албена АД (+4,35%)-48,00 лв и Адванс Терафонд АДСИЦ (+3,48%)-1,635лв., а с най-голяма загуба тези на Синергон Холдинг АД (-8,73%)-0,503лв и Трейс груп холд АД (-6,30%)-2,53лв. и  Неохим АД (-4,89%)- 27,01 лв.

За седмицата BGREIT записа покачване в размер на 0,74%, приключвайки втората седмица на юни при ниво 68,06 пункта. С най-голяма заслуга за неговия резултат бе емисията на Адванс Терафонд АДСИЦ (+3,48%), а тази която ограничи ръста бе Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (-3,41%).

 

Подробна  информация за това как протече търговията на БФБ-София през настоящата седмица, може да намерите в седмичния ни бюлетин.

Виж последният брой на бюлетина ->> Weekly Bulletin 04.06-08.06.2012

Вашият коментар

Required fields are marked *.