Блог

март 29, 2013
от Capman Holding
0 comments

Облигационният заем – алтернатива на банковия кредит

Въпреки всекидневно заливащите ни реклами на банкови кредити и появата на специфични кредитни продукти за малките и средни предприятия, пред все повече мениджъри на фирми в България продължават да стоят въпросите: Как да финансирам следващия си инвестиционен проект?   и Откъде … Четете още

юли 1, 2011
от Capman Holding
0 comments

Чрез преструктуриране към по-висока ефективност на компанията

Въпросът за необходимостта от преструктуриране е повече от актуален за голяма част от компаниите, опериращи в условията на толкова продължителна  и тежка икономическа криза. При наличието на свити приходи и намалена покупателна способност на потенциалните клиенти, всеки един бизнес е … Четете още