Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Борсовите измерители запазиха тенденцията си към покачване

| 0 comments

бфб-софия/седмичен коментар за търговията на Българска Фондова Борса-София/

Информацията от финансовите отчети за последното тримесечие на изминалата година беше в основата на резките ценови изменения в търговските сесии през тази седмица. Инвеститорите насочиха вниманиято си към дружества, които доскоро бяха извън полезрението им.  За поредна седмица се наблюдаваше, както позитивен тренд, така и прибиране на печалби, като борсовите измерители запазиха тенденцията си към покачване, макар и с по-бавни темпове.
За изминалата седмица SOFIX регистрира покачване от 2,59% до 561,01 пункта, най новият измерител-BGВХ40 прибави 2,08% до 111,80, BGTR30 нарастна с 1,86% до ниво 392,03 , а BGREIT добави 1,16% до ниво 90,14 пункта

Позитивните настроения преобладаваха в понеделник. SOFIX регистрира покачване от 0,52%, до 549,67,  BGBX40 и BGTR30 отчетоха покачване с 0,27% до 109,82 и 0,26% до 385,90 пункта, а BGREIT добави 0,44%  до 89,40 пункта.

Сред емисиите, които отбелязаха по-значителни изменения за деня бяха акциите на ЗД Евроинс  които поскъпнаха с 31,1% за сесията до ниво 1,64лв. Покачването при Енерго Про Продажби продължи с ново поскъпване от 9,66%- 22,70лв., като съвкупното повишение за предходните три сесии достигна 57%.  За деня сериозно изменение записаха енисиите  на Светлина (+36,8%)-3,83лв., Агроенерджи Инвест АДСИЦ (+23,3%)-1,00лв. и Спарки Елтос (+12,9%)-0,97лв., а с най-голям спад  са книжата на Юрий Гагарин (-5,82%)-61,20лв., Албена Инвест холд. (-3,84%)-6,01лв. и Биовет (-3,32%)-10,15лв.

Във вторник отново се наблюдаваше активна тъговия и високи обороти, а за борсовите индекси деня приключи  с повишение. SOFIX (+1,3%) до 556,77, BGBX40 (+1,2%)-111,15, BGTR30 (+1,2%)-390,61 и и BGREIT (+0,4%)-89,82.
Оборотът на борсата бе 25,898 млн. лв., благодарение най-вече на прехвърлянето на близо 3,2% от капитала на Софарма АД (+7,3%) на стойност 18 млн. при средна цена от 4,25 лв. за акция.

Сделки за големи обеми книжа имаше и при акциите на Българска роза-Севтополис АД, където над  14% от капитала бе прехвърлен за стойност от 3,096 млн. лв. при средна цена от 1,83 лв., и  2,5% от капитала на Софарма Трейдинг на стойност 2,886 млн. лв. при средна цена от 3,52 лв. за акция  Тенденция към прибиране на печалби се наблюдаваше през сесията при обикновената емисия акции на Химимпорт, както и при  ЦКБ (-0,7%) , докато  ПИБ (+7,9%) през деня регистрираха покачване на фона на по-ниска цена на търговото предложение. С оборот над 100 хил. лева бяха още Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (-2%) – 416 хил., Химимпорт: обикновени (-0,9%) – 377 хил. и привилегировани (-1,8%) – 116 хил., ПИБ (+7,9%) – 280 хил. и Проучване и добив на нефт и газ (-7,5%) – 108 хил.

Положителният тренд при SOFIX бе запазен и в сряда, когато индексът се повиши с 0,31% за деня до ниво 558,52 пункта, BGREIT премина нивото от 90 пункта с покачване от (+0,43%) до 90,21, а минимално изменение записа BGBX40 (+0,01%)-111,16. Единствен BGTR30 записа спад с 0,33%) до ниво 389,34.
Емисията на Софарма- 4,25лв. отново регистрира най-висок оборот за деня, без това да доведе до изменения в цената от предходната сесия. След като в предходния ден ПИБ регистрира покачване с 7,9%, през сесията акциите добавиха нови 0,61% в цената си до 3,62лв. На фона на обявената цена в търговото предложение (2,43лв.), акциите на банката регистрират от началото на годината покачване от близо 50%.

С най-голям ръст за сесията бяха акциите на Проучване и добив на нефт и газ (+12,37%)-8,61лв., елиминирайки понижението от предходната сесия. Аакциите на дружеството бяха сред емисиите с най-голям брой транзакции за деня. Покачване регистрира и Трейс Груп Холд (3,2%)-5,16, Стара планина холд (+2%)-4,08лв., Фонд Имоти АДСИЦ (+4%)-0,05лв.  Сред губещите за сесията бяха Ломско пиво (-8,33%)-0,55лв., ЗД Евроинс (6,27%)-1,57лв., Доверие обединен холдинг (-3,96%)-0,97лв.

Сесията в четвъртък премина с липса на сериозни ценови изменения. Търговията бе по-спокойна, а броя на сключените сделки бе на по-ниско ниво спрямо предходните дни. Емисията на ПИБ регистрира най-висока активност за сесията без изменение в цената, а тези на  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (-1,1%) – 0,54лв., Би Джи Ай Груп АД (-16,7%) – 1,00лв, Софарма АД (-0,03%) – 4,25лв. и Химимпорт (+2,5%) – 2,05лв. бяха с най-висок оборот.

С най-голям ръст за деня бяха  акциите на Енергони АД (+40%) до 0,007 лв. и ЗАД Булстрад с 9,2% до 56,99лв. Привилегированите акции на Химимпорт поскъпнаха с 3,6% до 2,31 лева за брой, а тези на Индустриален холдинг България с 2,13% до 1,05лв. На противоположната страна бяха привилигированите акции на Енемона (6,17%)-3,80лв., Агрия Груп Холдинг (-3,43%)-5,30лв. и  Индустриален Капитал Холдинг АД (-2,17%) до 2,25 лв. за брой. За индексите сесията приключи с покачване, като единствено ВGREIT регистрира загуба от 0,25%) до 89,98. SOFIX се повиши с 0,4% до ниво 560,77, BGBX40 нарастна с 0,42% до 111,63, а  BGTR30 добави 0,50% до 391,28.

Последната сесия за седмицата премина отново при търговия, характеризираща се с по-малки колебания в стойностите на водещите позиции на БФБ. Положителните нагласи на инвеститорите се запазиха, а сделки за близо 600 хил акции при ПИБ (+0,83%)-3,65лв., формираха близо две трети от дневния оборот.

Емисиите акции на Химимпорт- привилегирована и обикновена се представиха разнопосочно. Докато обикновената емисия регистрира покачване от 1,07%-2,07лв., привилегированата се понижи с 0,43% до 2,30лв. Емисията на Булгартабак холд. (-3,38%)-100,00лв. , Трейс Груп Холд (-2,51%)-5,05лв. и Синергон холд. (-2,01%)-1,36лв. попаднаха при губещите за деня, но при ниски обеми. Индексите приключиха деня с минимални изменения. SOFIX се повиши с 0,04% до ниво 561,01, BGBX40 нарастна с 0,15% до 111,80, а  BGTR30 добави 0,19% до 392,03, а ВGREIT (+0,18%) до 90,14 пункта.

 

Вашият коментар

Required fields are marked *.