Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Кратък преглед на борсовите новини от текущата седмица

| 0 comments

В първият ден на седмицата водещият индекс  SOFIX и ценово претегленият BG40 завършиха с понижения съответно с 0,3% до ниво от 417,91 пункта и 0,3% до 128,13 пункта,  BGTR30 се повиши с 0,6% до 335,14 пункта, а индексът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти – BGREIT, нарасна с 1,4% до ниво от 50,07 пункта.  На регулиран пазар на БФБ бе отчетен оборот от 1,166 млн. лв., като на пазара на акции той възлезе на 1,165 млн. лв., а сделките с компенсаторки бяха за малко над хиляда лева. Най-голям оборот реализираха книжата на Доверие (-3,4%) – 838 хил. лв., ИХ България (+1,7%) – 115 хил. лв., Унифарм (-0,4%) – 81 хил. лв. и Еврохолд (+0,3%) – 21 хил. лв.

Търгуваха се общо 64 емисии акции, като съотношението печеливши/губещи е 28/23, а при 13 позиции не бе отчетена промяна. Най-голям ръст отбелязаха акциите на ИХ България (+1,7%) и М+С хидравлик (+0,8%), а с най-голям спад са книжата на Доверие (-3,4%).

Следващата сесия приключи с повишения за  SOFIX с 0,8%  до ниво от 421,16 пункта,  BG40 с 0,3% до 128,47 пункта, равнопретегленият BGTR30 прибави 0,1% до 335,51 пункта, а BGREIT, се понижи с 0,8% до ниво от 49,68 пункта. Оборотът на регулиран пазар на БФБ възлезе на 591 хил. лв., като на пазара на акции той бе на стойност 387 хил. лв., търговията с облигации бе за 196 хил. лв., а тази с компенсаторки – за 8 хил. лв. С най-голям оборот в днешната сесия бяха М+С хидравлик (+1,6%) – 83 хил. лв., Каолин (+5,8%) – 81 хил. лв. и Химимпорт (+4,4%) – 24 хил. лв. Сред най-печелившите бяха книжата на  Специализирани Бизнес Системи (+9,7%), Фазерлес (+6,9%), Каолин (+5,8%), Химимпорт (+4,4%) и Фаворит холд  (+3,1%). С най-голям спад пък са книжата на Топливо (-4,3%) и Българска роза-Севтополис (-0,7%).

В сряда SOFIX беше единственият губещ индекс с минимално понижение от 0,04% до ниво от 420,99 пункта. BG40 се повиши с 0,8% до 129,54 пункта, BGTR30 прибави 0,6% до 337,60 пункта, а индексът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти – BGREIT, се покачи с 0,7% до ниво от 50,01 пункта. Оборотът на регулиран пазар на БФБ възлезе на 3,254 млн. лв., като на пазара на акции той бе на стойност 1,612 млн. лв., търговията с облигации бе за 1,610 млн. лв., а тази с компенсаторки – за 31 хил. лв. С най-голям оборот в днешната сесия бяха Индустриален холдинг България (+1,1%) – 1,330 млн. лв., благодарение основно на прехвърляне на 2,2% от капитала на холдинга на цена от 0,93 лв. за акция. При още 5 позиции оборотът беше над 10 хил. лв. Най-голям ръст отбелязаха акциите на Доверие обединен холдинг (+4,7%), Алкомет (+2,9%), Първа инвестиционна банка (+2,4%) и Индустриален холдинг България (+1,1%). С най-голям спад пък са книжата на Синергон холдинг (-7,6%).  С почти незначителен оборот акциите на Златен лев холдинг поевтиняха с 25%, а тези на Българо-американска кредитна банка поскъпнаха със 17,4%.

В четвъртък всичките четири основни индекса приключиха търговската сесия на червено, като  SOFIX, се понижи с 0,3% до ниво от 420,66 пункта. Ценово претегленият BG40 загуби 0,9% до 128,40 пункта, равнопретегленият BGTR30 отстъпи с 0,1% до 337,16 пункта, а индексът на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти – BGREIT, спадна с 0,5% до 49,78 пункта. На регулиран пазар на БФБ оборотът бе 7,369 млн. лв., за който допринесоха главно сделки с облигационните емисии на Хелт енд уелнес АДСИЦ и ТЦ-ИМЕ АД на стойност 6,715 млн. лв. Оборотът на пазара на акции възлезе на 646 хил. лв., като повече от половината от него се дължи на търговията с Булгартабак – холдинг (-10%) – 325 хил. лв. Прехвърлени бяха над 12 хил. акции на компания, представляващи 0,16% от капитала й, като големият пакет, с който приключи търговията, мина на цена от 27 лв. за брой. От останалите дружества с най-голям оборот бяха Неохим (+3,8%) – 68 хил. лв. и ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ (-1,4%) – 34 хил. лв. При други 7 емисии търговията бе между 10 и 30 хил. лв. Най-голям ръст отбелязаха акциите на Агрия груп холдинг (+8,4%) и Индустриален Капитал Холдинг (+6,5%), а с най-голям спад са книжата на Булгартабак (-10%) и Катекс (-5%).

Фонд имоти АДСИЦ отчете повишение с 14,06% през седмицата до 0,146 лв. за акция, с което стана най-силно поскъпналото дружество сред 40-те най-ликвидни борсови компании. Причината е предварителният договор за продажба на сградата на дружеството на ул. Раковски в гр. София. М+С Хидравлик отчете ръст от 11,3% до 8,79 лв. за акция. С между 8 и 9% поскъпнаха акциите на Билборд АД (до 0,73 лв.), БАКБ (до 4,60 лв. за акция) и ОЦК (до 8,85 лв. за акция). Билборд обяви 50% ръст на печалбата на годишна база до 205 хил. лв. за първото полугодие на 2011 г. ОЦК пък се похвали, че нова технология, ще му гарантира над 10 млн. долара годишен ефект. Губещи през седмицата, сред 40-те най-ликвидни компании, бяха книжата на Булгартабак холдинг АД, които спаднаха с 10% до 27 лв. за акция, както и тези на София-БТ АД със спад от 9,45% до 36,20 лв./акция. SOFIX остана почти без промяна след седмичен ръст от 0,5% до 421,02 пункта, като повишението в петък бе 0,1%. BGREIT се повиши с 1,2% до 49,97 пункта, BGTR30 добави 0,7% към стойността си до 335,39 пункта, а BG40 загуби 0,6% до 127,77 пункта.

Изчерпателна информация за по-важните корпоративни новини и данни за търговията на Българска фондова борса – София може да откриете в бюлетина ни – Weekly Bulletin 18.07-22.07.2011.

Вашият коментар

Required fields are marked *.