Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

Екипът – най-ценният ни актив

| 0 comments

Как се грижим за него и как повишаваме неговата квалификация

За нас в Капман, екипът е най-ценният ни актив. Именно поради тази причина преди шест години стартирахме проект, предлагащ прилагането на един съвременен модел в областта на управлението на човешките ресурси, свързан с политиката на възнаграждение и мотивацията на персонала.

Мотивацията е сред основните подходи, които мениджърите използват за повишаване ефективността на организацията. Тя е особено актуална при моменти, в които, от една страна, е необходимо да се отстрани смущаващото въздействие на околната среда, а от друга страна, се търсят начини за максимално използване на потенциалните възможности на хората.

Чуждият опит ни показа, че един ефикасен начин е чрез предлагането на допълнителни финансови бонуси под формата на акции. Предлагането на акции на служителите като част от техния „pay package”  е много популярно на запад, особено за компаниите, които са публични и се търгуват на борсата. Този начин на възнаграждение стимулира членовете на екипа да поемат отговорности и да се обвързват дългосрочно с „идеята“ на компанията, в която работят.

Именно  този ефект ни подтикна да въведем тази практика и във Финансова Група Капман.

Като част от политиката ни, насочена към инвестиции в персонала, можем да посочим също така, и това че насърчаваме членството на специалистите ни  в различни професионални организации, които от своя страна подпомагат развитието на членовете си. Също така сме отворени за всякакви предложения от страна на всеки един от екипа ни относно участие в курсове, семинари и обучителни програми. Винаги сме се стремели да стимулираме и подпомагаме всеки желаещ  да се развива и усъвършенства професионално, като сме насърчавали служителя сам да предлага подходящи формати за това.

Не ни е чужда и практиката да финансираме придобиването на CFA сертификат от страна на инвестиционните ни консултанти, както и останалите членове на отдел „Анализи“ или завършването на  MBA програма за кадрите от висшия ни мениджмънт.

Отворени сме за свежи идеи и предложения, какво още можем да направим в тази посока. Ще се радваме да споделите мнението си!

Вашият коментар

Required fields are marked *.