Блог

септември 4, 2013
от Capman Holding
0 comments

Речник на инвеститора: Диверсификация

Диверсификацията е техника за управление на риска, която комбинира различни видове инвестиции в общо портфолио. Тя има за цел да премахне несистематичните рискови събития в един портфейл (това са рисковете, специфични за конкретната компания и отрасъла,  в който тя оперира), … Четете още

август 14, 2013
от Capman Holding
0 comments

Речник на инвеститора : Стандартно отклонение

Стандартното отклонение (standard deviation) е статистическа мярка за измерване на риска. Чрез него инвеститорите имат възможност да определят степента на колебание на дяловете на един взаимен фонд и да вземат информирано решение при избора му. Колкото повече варира доходността на … Четете още