Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sokkiabg/public_html/blog.capman.bg/wp-includes/post-template.php on line 259

Блог

По-важното от случилото се на Българска Фондова Борса през изминалата седмица

| 0 comments

Кратък преглед за периода 4 – 8 юли 2011 г.

Настоящата седмица приключи със седмично  покачване за борсовите  измерители, като изключение направи само BGREIT. Положителната промяна бе формирана в последната сесия в петък, която бе и с най-голeми дневни изменения за индексите. През седмицата продължиха да се наблюдават високи обороти при Доверие Обединен Холдинг, ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ,  както и прехвърляния на пакети при по-слабо ликвидни позиции.
Първата търговска сесия в понеделник приключи разнопосочно за индексите, като  повишение отчетоха  SOFIX, + 0,2% до 412,21 пункта и BGTR30 +0,4% до 334,90 пункта.

Загубите при останалите бяха за BG40 -0,2% до 126,54 пункта и BGREIT -1,7% до ниво от 51,59 пункта.
Оборотът на регулиран пазар надхвърли 6.5 млн. лв. като 5.05 млн. лв. от общата сума се дължаха на прехвърлянето на 2 500 облигации на Хелт енд уелнес АДСИЦ, а при Доверие Обединен Холдинг дневният оборот доближи 200 хил. лота. Акциите на холдинга поскъпнаха с 5.93% до 3.00 лева за лот. През сесията продължи засилено прехвърляне на пакети при ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИц, като по позицията бяха прехвърлени 754 570 лота, на средна цена от 0,73 стотинки.

Във вторник търговията приключи с покачване  единствено за SOFIX +0.13%, до 412.75 пункта. Широкият BG40 загуби 0.49% до 125.92 пункта, BGREIT намаля с 0.85% до 51.15 пункта, а BGTR30 падна с 0.29% до 333.92 пункта. През сесията под натиск на продавачи бяха книжата на Българо-Американска Кредитна Банка, които се понижиха до 4.33 лева под въздействието на новината, че Комисията за защита на конкуренцията проверява за свързаност и съгласувани действия трима от акционерите на дружеството, участвали в проведено наскоро ОСА на банката. Висок оборот се натрупа при Доверие Обединен Холдинг, където дневният оборот бе за 451 хил лота и единична сделка, както и при Неохим АД – 43 хил лота при ед. цена от 38.10, чийто обем формира голяма част от оборота за деня на регулиран пазар.

В сряда на БФБ се наблюдаваше ниска ликвидност, а отчетеният оборот от 3,662 млн. лв бе формиран основно от сделки с облигации на ТЦ-ИМЕ, Хелт енд уелнес АДСИЦ, и  БАКБ. От емисиите с акции по-голям оборот отчетоха Доверие обединен, БГ Агро и  ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ.

Предпоследната сесия за седмицата върна SOFIX към  растеж.Индексът отчет дневно изменение от  +0.39% до 411.54 пункта. На печалба приключиха още BG 40 +0.15%, 127.42 пункта и BG TR30 +0.16%, 334.55 пункта.  BG REIT загуби близо процент от стойността си и затвори на 50.73 пункта. Денят протече съпътстван от ниска ликвидност, а оборотът на регулиран пазар достигна едва 465 хил. лева. Сериозен  спад от близо 25% през сесията реализира Железопътна инфраструктура–Холдингово дружество АД, спадайки до 0.901 ст. за лот при минималния дневен обем от 10 лота. 

Позиция с най-висок обем през сесията бе ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ,  където се изтъргуваха 122 617 хил. лота при дневно понижение от 6.29%.
Последният борсов ден за седмицата приключи с най-голямо изменение на индексите, като SOFIX отчете покачване от 1.67%, до 418.41, BGTR30 0.68% на 336.81, следван от BG40 0.49% до 128.05 пункта. Единствено BGREIT записа загуба от 1.18% спадайки до 50,13пункта. Оборотът през сесията доближи 900 хил. лева,  като значителна част от него се дължеше на единични сделки при Холдинг Нов Век АД, за 140 000 акции при средна цена от 2.25 лева за лот. По-активна търговия е наблюдаваше при Доверие Обединен Холдинг и Еврохолд.

Изчерпателна информация за по-важните корпоративни новини и данни за търговията на Българска фондова борса – София може да откриете в бюлетина ни – Weekly Bulletin 04.07-08.07.2011.

Вашият коментар

Required fields are marked *.